На базата на електронни дневници за ПРЗ, торове и антимикробни ВМП ще се плащат стимулиращи субсидии

По Плана за възстановяване и устойчивост ще се създаде мрежа от полеви сензори и сензори за дъжд, които ще информират земеделците за почвената влага, температурата на въздуха и земята и количествата паднали валежи

Десислава ТаневаМодул за употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) и торове ще има в бъдещата Единна информационна система в земеделието, която ще се създаде със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез цифровизацията на системата за поддържане на дневниците за растителната защита и за употребата на торове, ще се въведат индикатори за контрол върху използването им. По този начин ще бъде отчетен националният принос към опазване на околната среда, а заедно с това ще има възможност за предприемане на мерки за стимулиране на земеделците за изпълнение на ангажименти, свързани със зелените цели.

Друг информационно-аналитичен модул ще контролира употребата на антимикробни ветеринарно-медицински препарати (ВМП). Предвижда се събиране и обработване на данни за приложените количества в отделни ферми, стада, групи животни и отделни животни според вида и производственото направление с отчитане и контрол на карентните срокове (срокове на изчистване на организма на животното). Така ще се гарантира производството на безопасна животинска продукция.

Това отговаря писмено земеделският министър Десислава Танева на въпрос на депутати относно използването на европейските средства от плана Next Generation EU.

Националният план тепърва ще се внася за одобрение в ЕК. Планът очертава разпределянето на европейските средства по плана Next Generation EU, по който България може да получи 12 млрд. лв.  безвъзмездни средства и още 9 млрд. лв. кредити за периода 2021-2025 г.

Част от помощта за селското стопанство, фиксирана в плана, ще е за изграждане на посочената единна информационна система.

Освен посочените модули за използването на продукти за растителна защита, торове и ветеринарно-медицински продукти, в Единната система е предвиден и модул за проследяване „От фермата до трапезата“. Той ще е на принципа на уникален идентификационен код (QR код, баркод или други), чрез който потребителят да е по-информиран за храната, която купува.

В същата електронна система ще бъде създадена и мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд. На базата на информацията, постъпила от сензорите, ще функционира модул за управление на данни за почвената влага, температура на въздуха и почвата и количеството на валежите.

За целта ще бъде изградена система от приемо-предавателни станции и сензори в земеделските площи, която ще излъчва данни за различни локации и ще помага за взимане на адекватни управленски решения, пише в отговора на министъра.

Десислава Танева обяснява и за директни инвестиции в дигитализацията на земеделските стопанства по линия на следващата ОСП чрез плана. В Стратегическия план се залагат две интервенции – „Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства“ и „Инвестиции в земеделски стопанства“ с цел повишаване степента на цифровизация.

„С изпълнение на дейностите по Плана за възстановяване и устойчивост, в съчетание с инвестициите от Стратегическия план по ОСП, ще се създадат условия за цифрова трансформация на аграрния сектор като цялостна реформа, обхващаща и публичната администрация, която ще доведе до намаляване на бюрократичната тежест, оптимизиране на процесите на производство, увеличаване на добивите и доходите на земеделските стопанства …“, оптимистично завършва отговорът на земеделския министър.

Leave a Comment