ЦОРХВ препоръча ваксинирането на говеда и овце срещу син език да започне през март

овцеЦентърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) представи научно становище с оценка за най-подходящия за България период за ваксиниране на преживните животни срещу вирусното заболяване син език.

През 2014 г. България беше силно засегната от болестта.

По данни на ЦОРХВ точно преди година в две съседни държави – Гърция и Северна Македония, са установени най-много огнища на син език, съответно 341 и 404.

Българската агенция по безопасност на храните предвижда профилактично да бъдат ваксинирани 826 800 бр. говеда и 1 448 000 овце. Ваксинацията ще се извърши от приблизително 900 регистрирани ветеринарни лекари в рамките на около 60 дни от започването на ваксинацията.

Анализирайки средните дневни температури, от ЦОРХВ препоръчват ваксинирането да започне най-напред в Южна България, след което да продължи в северните части.

Най-подходящото време за начало на ваксинацията за Южна България е началото на март, а за Северна България – втората половина на март 2021г.

 

Leave a Comment