С 200 души се увеличава администрацията на агенция „Борба с градушките“

полигон за борба с градушките в Голям ЧардакПланира се числеността на администрацията в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ да се увеличи от 817 на 1017 души.

Съставът на Главна дирекция „Технически и оперативни дейности“ с териториалните звена ще нарасне от 781 на 976 служители. С 5 щата ще се увеличи и общата администрация.

Това е записано в проект на постановление за промяна на Устройствения правилник на агенцията.

В мотивите към документа се посочва разширяването на обхвата на противоградовата защита с въвеждане в експлоатация на два нови командни пункта и 63 нови ракетни площадки през 2019 г. На всяка площадка и в командните пунктове следва да бъдат назначени нови служители. Новите командни пунктове и ракетни площадки бяха на територии в област Хасково и в района на Подбалканските полета.

„Разширяването на обхвата обуславя възникване на 200 нови работни места, за които в УПИАБГ не са предвидени щатни бройки. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващата нормативна уредба чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности“, пише в мотивите земеделският министър Десислава Танева.

 

Leave a Comment