Увеличава се помощта и срокът за мярката „Кризисно съхранение на виното“

Винопроизводителите могат да кандидатстват от 1 до 12 март

виноОт 1 март до 12 март 2021 г. стартира прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Тя е временна извънредна мярка, с цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз (ЕС), породени от пандемията от COVID-19. За приема е разпределен бюджет от 5 млн. лв.

По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ могат да кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 16 октомври 2020 г. – 20 септември 2021 г. Размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи.

През 2020 г. мярката „Кризисно съхранение на вино“ бе отворена за първи път, отново с бюджет от 5 милиона лева. През 2020 г. винопроизводителите се подпомагаха с 0,04 лв. на литър вино за периода 4 май – 20 септември 2020 г. 

Прочети още: С 5 млн. лв. отвори до 24 юли мярката „Кризисно съхранение на вино“

На официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документите за кандидатстване.

Документи по мярката  могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, ДФ „Земеделие“ моли бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове и да носят лични предпазни средства.

Leave a Comment