Още 83 договора са подписани по мярка 6.1, 82 млади фермери пък се оттеглиха

млад фермер83 договора са подписани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв. (4 058 285 лв.).

Те са от втория прием по подмярката, проведен през 2018 г., за които имаше недостиг на средства. Проектите са получили ранкинг от 35,95 до 35,02 точки, съгласно критериите за оценка.

Подпомагането, което получава всеки един млад фермер, е в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро.

Бюджетът по подмярка 6.1 беше увеличен с 12,9 млн. лв, припомнят от ДФЗ. Така от разпределените над 43 млн. лв. средствата в помощ на младите стопани достигнаха до близо 56 млн. лв.

В резултат на увеличения бюджет допълнителни 212 проекта с оценка до 35 точки бяха определени за разглеждане. От тях 82 проекта са оттеглени по желание на кандидатите, а 47 не са преминали на последващ етап.

Leave a Comment