Ето новата Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Земеделското министерство публикува новата Таблица за изчислявяне на икономическия размер на земеделските стопанства:

Таблица за изчисляване на икономическия размер на  земеделските стопанства
Данни за стопанството
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО
В СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СП) В ЛЕВА
0,00
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО 0,00
Код по наредба №3 Видове култури и категории животни м.ед. Данни на стопанство-то (основни култури) Показател за СПО-2017(лв./дка; лв./глава) Индивидуални СПО (лв.)
1 2 3 4 5 6 = (4*5)
3001 Обикновена (мека) пшеница и лимец дка 145 0
3002 Твърда пшеница дка 127 0
3003 Ечемик дка 128 0
3004 Ръж дка 52 0
3005 Тритикале дка 84 0
3006 Овес дка 72 0
3007 Царевица за зърно дка 180 0
3008 Сорго дка 94 0
3009 Просо дка 58 0
3010 Ориз дка 321 0
3109 Други зърнени култури – ……………………….. дка 84 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 84 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 84 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 84 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 84 0
3011 Тютюн дка 774 0
3012 Хмел дка 2 105 0
3013 Захарно цвекло дка 24 0
3015 Памук дка 60 0
3016 Лен дка 73 0
3017 Коноп дка 237 0
3018 Слънчоглед дка 145 0
3019 Рапица дка 188 0
3020 Соя дка 103 0
3021 Фъстъци дка 454 0
3119 Други технически култури – ……………… дка 133 0
Други технически култури – ……………….. дка 133 0
Други технически култури – ……………….. дка 133 0
Други технически култури – ……………….. дка 133 0
Други технически култури – ……………….. дка 133 0
Други технически култури – ……………….. дка 133 0
3023 Маслодайна роза дка 998 0
3024 Кориандър дка 93 0
3025 Анасон дка 402 0
3026 Резене дка 243 0
3027 Лавандула дка 486 0
3028 Салвия дка 364 0
3029 Мента дка 705 0
3030 Валериана дка 1 065 0
3129 Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 295 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 295 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 295 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 295 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 295 0
3032 Фасул дка 223 0
3033 Грах дка 110 0
3035 Леща дка 172 0
3036 Нахут дка 193 0
3139 Други протеинодайни култури – ………………. дка 110 0
Други протеинодайни култури – ………………. дка 110 0
Други протеинодайни култури – ………………. дка 110 0
3037 Царевица за силаж дка 234 ///
3096 Фий дка 202 ///
3149 Фуражни зеленчуци дка 94 ///
3040 Люцерна дка 96 ///
3041 Естествени ливади дка 38 ///
30411 Пасища и мери дка 38 ///
30412 Коноп – семена за фураж дка 37 ///
3159 Други фуражни култури – ……………………… дка 126 ///
Други фуражни култури – ……………………… дка 126 ///
Други фуражни култури – ……………………… дка 126 ///
Други фуражни култури – ……………………… дка 126 ///
3042 Картофи дка 720 0
3048+30481 Домати – открито производство дка 1 438 0
30482 Домати – оранжерийни дка 9 271 0
3050+30501 Краставици – открито производство дка 1 168 0
30502 Краставици – оранжерийни дка 13 512 0
3052+30521 Пипер – открито производство дка 1 373 0
30522 Пипер – оранжерийни дка 6 171 0
3053 Зелен фасул дка 329 0
3054 Зелен грах дка 213 0
3058 Тикви дка 685 0
3059 Дини дка 1 003 0
3060 Пъпеши дка 1 061 0
3169 Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 991 0
3068 +3069 +3070 +3071+3072 Костилкови плодове (череши, вишни, кайсии, зарзали, праскови и сливи) дка 1 019 0
3074 + 3075 Семкови плодове (ябълки и круши) дка 1 488 0
3078 Орехи дка 150 0
3079 Бадеми дка 264 0
3080 Лешник дка 244 0
3081 Кестени дка 166 0
3179 Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 879 0
3082 Ягодоплодни овощни видове (ягода) дка 1 383 0
3083 Ягодоплодни овощни видове (малина) дка 1 236 0
3189 Други ягодоплодни – …………………………….. дка 865 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 865 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 865 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 865 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 865 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 865 0
3089 Лозя — десертни дка 372 0
3090 Лозя — винени дка 389 0
3091 Цветя-за рязан цвят дка 8 571 0
3092 Цветя –луковични растения дка 8 571 0
3093 Цветя – саксийни дка 8 571 0
3200 Цветя – оранжерийни дка 12 885 0
3199 Производство на семена / посадъчен материал дка 375 0
3201 Разсадници за трайни насаждения дка 2 168 0
3095 Други (угари/други) дка 0 0
30941 Култивирани гъби-култивирани печурки м² 131 0
30942 Култивирани гъби –  кладница м² 25 0
4100 Говеда и биволи – общо бр. 0
4101 Телета и малачета до 1 г. бр. 458 0
41021 Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. мъжки бр. 720 0
41022 Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. жвнски бр. 427 0
4103+4006 Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини бр. 1 018 0
4104 + 4005 Млечни крави и биволици бр. 2 500 0
4105 Крави от месодайни породи бр. 947 0
4007 Овце—общо бр. ///
4008 и 4106 Овце—млечни и Овце-месодайни бр. 158 0
4112 Други овце бр. 96 0
4010 Кози—общо бр. ///
4011 Кози—майки бр. 198 0
4107 Други кози бр. 138 0
4013 Свине—общо бр. ///
4014 Свине—майки бр. 1 988 0
4108 Прасенца под 45 дни бр. 571 0
4109 Други свине бр. 295 0
4016 Птици—общо бр. ///
4017 Кокошки—носачки бр. 31 0
4110 Бройлери бр. 20 0
4019 Пуйки бр. 101 0
4020 Гъски бр. 106 0
4021 Патици бр. 50 0
4023     Щрауси бр. 739 0
4022+4111 Пъдпъдъци и други птици бр. 32 0
4024 Зайци—общо бр. ///
4031 Зайкини—майки бр. 225 0
4025 Коне и други еднокопитни бр. 525 0
4027 Пчелни семейства бр. 143 0
4029 Буби—кутийки бубено семе бр. 284 0
4309 Калифорнийски червеи м² 44 0
4030 Oхлюви м² 13 0
ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС СПО-фуражни култури СПО-преживни животни, коне и други еднокопитни животни Фуражен излишък
(1) (2) (3)=(1)-(2)
0 0 0
Фуражни кутури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, пасища и мери, коноп-семена за фураж и други фуражни култури.
Преживни животни – Телета и малачета до 1г.; Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. мъжки и женски; Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце—млечни и овце-месодайни; Други овце; Кози—майки; други кози;
В повечето случаи, стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

Leave a Comment