Германското МЗХГ изготви ОСП: Сумите над €100 хил. ще се режат с 10%, увеличава се плащането към малките

3% от земите в стопанството трябва да се оставят на природата
Юлия Кльокнер

Юлия Кльокнер

Федералното министерство на земеделието представи своите планове за реформи за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) в Германия. Големите ферми трябва да получават по-малко финансиране в бъдеще и повече пари трябва да постъпват от директните плащания в програмата за развитието на селските райони. Предложенията все още не са гласувани, съобщи електронното издание на Agrarheute.

Най-важните моменти трябва да бъдат изяснени в три законопроекта. Предложенията също трябва да бъдат съгласувани в рамките на федералното правителство и да преминат през изслушването на асоциацията. В зависимост от резултата от преговорите на ниво ЕС могат да бъдат направени и допълнителни корекции на съдържанието.

Федералният министър на земеделието Юлия Кльокнер каза: „За всички е ясно, че трябва да настъпят промени: На европейско ниво сме решили да насърчаваме по-малки ферми, млади фермери и повече екологични услуги.

Повече пари към 2-ри стълб

Според плановете на Федералното министерство прехвърлянето на средства от директните плащания по първи стълб към развитие на селските райони (втори стълб) трябва да бъде увеличено от сегашните 6 на 8 процентни пункта от 2023 г.

За германските фермери увеличеното прехвърляне означава намаляване на директните плащания с почти 100 милиона евро годишно. В резултат на допълнителните  средства бюджетите от втори стълб, с които разполагат провинциите, ще останат приблизително на нивото до 2020 г.

За преходната година 2022 г. ще се прехвърлят 6%.

Подпомагане за първите хектари

Вместо предишните 7%, 10% от директните плащания трябва да се използват в бъдеще за специални субсидии за първите хектари на всяка ферма. Досега първите 30 хектара или права на плащане са финансирани с около 50 евро /ха, а още 16 хектара с около 30 евро.

От 2023 г. нататък

  • първите 40 хектара ще са с приблизителна субсидия от 62 € / ха и
  • следващите 20 хектара ще се субсидират с около 37 € / ха.
  • Федералното земеделско министерство възнамерява да освободи от това финансиране предприятия с площ над 300 хектара. Те не биха получили премия за преразпределение за първите си хектари.

По този начин общият размер на преразпределените плащания за насърчаване на малки и средни предприятия ще се увеличи със 122 милиона до 452 милиона евро годишно.

Без таван, но с дегресия от 60 000 евро нагоре

Федералното министерство на земеделието все още не иска да въведе ограничение на директните плащания в ОСП. Но намаляването трябва да дойде от определено ниво, така наречената „дегресия“.

Ако основната премия на ферма надвишава 60 000 евро, сумите над 60 000 евро до 100 000 евро включително трябва да бъдат намалени с 5%. Сумите, които надвишават 100 000 евро трябва да бъдат намалени с 10%.

Асоциираните компании трябва да се разглеждат като една компания за бонус за преразпределение и дегресия. Разходите за заплати не трябва да се вземат предвид при дегресията, тъй като тяхното отчитане би отнело твърде много време.

Спестените пари в резултат на дегресията трябва да се влеят във втория стълб на ОСП, за да не ги загубят съответните федерални държави. Това има за цел да ограничи изтичането на средства от източногерманските провинции на юг.

Федералното министерство на земеделието иска да подкрепи различни мерки за опазване на климата, опазване на биологичното разнообразие, опазване на природните ресурси и подобряване на хуманното отношение към животните с около 900 милиона евро годишно. 20% от горната граница на Германия за директни плащания трябва да бъдат запазени за така наречените екорегламенти. Както стоят нещата, следните мерки могат да бъдат от полза:

  • Разширяване на постоянните пасища ;
  • Премия за паша за крави с бозаещи телета, овце и кози;
  • Поддържане на агролесовъдни системи на постоянни пасища или обработваеми земи;
  • Отглеждане на разнообразни обработваеми култури и бобови култури;
  • Използване на повече от 3% от работната площ, предписана в условията за непроизводствени площи и ландшафтни елементи;
  • Подобряване на тези зони, например с цветни ленти.

3 процента непроизводствени земи

Всички ферми трябва да резервират поне 3% от обработваемата си земя за непроизводителни площи и ландшафтни елементи. На тези площи не трябва да се допуска отглеждане на културни растения, за разлика от приложимите понастоящем екологични приоритетни области.

Регламент за ключови дати трябва да позволи постоянните пасища, които ще възникнат след 1 януари 2023 г., да бъдат орани или преустроени без разрешителен процес. Преобразуването на постоянни пасища в мочурища и влажни зони по принцип трябва да бъде забранено.

Leave a Comment