Според САРА високите цени на зърнените контракти се дължат за обезценяването на парите

зърноВисоките цени на всички зърнени и маслодайни стоки от началото на пазарната година се дължат повече на глобалното предлагане на пари, отколкото на фундаментални предпоставки на неравновесие между предлагане и търсене, твърдят в месечния си анализ експерти от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Първоначалните предвиждания на САРА за средния добив на пшеница през новата реколта е за нива около 4,90 т/ха. Общото производство ще е около  5,8 млн.т.

От Центъра предвиждат средният добив на ечемика от новата реколта да е 4,6 т/ха., а максималните обеми да достигнат 500 хил.т.

Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,7 т/ха. Общото максимално количество на добитата рапица за 2021/22 г. се прогнозира на 400 хил.т.

Като цяло засетите площи с есенни култури по оценки на САРА са с 2-3% под миналогодишното. Площите, които са засети с пшеница са около 1,2 млн.ха, с ечемик са около 115 хил.ха, а рапицата е намалена до 120 хил.ха.

Международни пазари

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

FOB цените от Украйна към края на февруари са: хлебна пшеница – 286 US$/т, ечемик – 260 US$/т, фуражна пшеница – 280 US$/т.

При царевицата FOB цената е 265 US$/тона. Слънчогледовото олио достигна връх от 1490 US$/т, а износът на слънчогледово семе в края на м.февруари от Украйна е 710 US$/тон.

Цените на слънчогледовото семе са на средните равнища на олиото в последните 2-3 години.

В следващите 1-2 години световните цени на зърнени и маслодайни култури ще останат високи, като финансовите стимули за справяне с КОВИД-19 кризата подсилват ликвидността, което върви с ниски преходни стокови запаси в световен план.

Цените на палмовото масло, FOB Индонезия достигат в края на февруари 1060 US$/т, което е най-високото равнище от 2010-2011 година. Целият маслодаен комплекс бележи ръст, което се дължи на силно търсене и възходящи стокови пазари, а това предполага, че ценовото нарастване ще продължи и може да достигне 1200 US$/т.

Leave a Comment