3,3 млн. лв. отпусна правителството за „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ през 2021 г.

Двете научни програми с общ бюджет от 9 млн. лв. се координират от просветното министерство

крава с тебеширМинистерския съвет одобри допълнителни средства в размер на 3 300 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за финансиране на изпълнението на дейностите през първата година на двете нови Национални научни програми„Интелигентно животновъдство” и „Интелигентно растениевъдство”.

ННП „Интелигентно растениевъдство” ще създава и надгражда съществуващи иновативни практики, които ще гарантират устойчивост и конкурентоспособност за работещите в областта на земеделието. Също така ще бъдат осигурени условия за обмен на опит, знания и развитие на учени и изследователи.

С целенасочени научни изследвания за прилагане на изкуствен интелект в земеделието ще се подпомага намаляването на разходите за стопанствата, подобряване на почвите и качеството на водите, ограничаване на използването на торове и пестициди, намаляване на вредните емисии, подобряване на биологичното разнообразие. Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката и е с общ бюджет 4,5 млн. лв., като за първата година на изпълнение правителството отпуска 1,5 млн. лв. Срокът за изпълнението й е три години.

хидропонна система Прилив и ОтливС изпълнението на ННП „Интелигентно животновъдство“ е предвидено да се предоставят на животновъдите иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда. Изследователите и животновъдите ще имат лесен и контролиран онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за сътрудничество и ще се осигуряват високопроизводителни информационни и комуникационни технологии за изчисления, свързване, съхранение на данни и за достъп до виртуални научноизследователски екосистеми, както и клиентски мрежи. Бюджетът на програмата също е общо 4 500 000 лв. за три години, като за първата година на изпълнение правителството отпуска 1,5 млн. лв.

Изпълнението на програмите ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

Общият бюджет на двете програми е 9 млн. лв. – по 4,5 млн. лв. за всяка от тях.

В края на 2020 г. земеделският министър Десислава Танева поясни пред депутати, че за проектното финансиране на двете програми кандидатстват висши училища и научни организации, а програмното финансиране ще се ползва от създадени консорциуми на основата на подписано партньорско споразумение с приложен работен и финансов план. Като партньори са избрани да бъдат Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен университет Пловдив, Софийски университет „Климент Охридски“, Технически университет – София, научни институти от Селскостопанска академия и БАН, Русенски университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Лесотехнически университет – София, Технически университет – Варна, Национален институт по метеорология и хидрология, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Университет по библиотекознание и информационни технологии.

 

Leave a Comment