Агрометеорология: Малък риск от измръзване на цъфнали овошки до 11 март

Прогноза за периода 5-11 март 2021 г.

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

цъфнало дръвчеВ края на февруари и началото на март агрометорологичните условия се определяха от температури около и над климатичните норми, близки до биологичния минимум, необходим за активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

През следващия седемдневен период в по-голямата част от полските райони на страната се прогнозира понижение на температурите като само на отделни места в Южна България е възможно средно денонощните им стойности да се задържат до минимума, необходим за протичане на вегетационните процеси при есенните посеви.

През периода при пшеницата и ечемика масово ще се наблюдава фаза братене. На отделни места при къснозасетите посеви, наблюдаваната фаза ще е трети лист.

Фенологичните фази при семковите и костилковите овощни видове ще са набъбване и разпукване на пъпките. В някои части от южните райони на страната е регистрирана и фаза цъфтеж при ранните костилкови видове. Прогнозираните стойности на минималните температури  между минус 2-3оС, са над критичните за трайните насаждения, намиращи се във фазите набъбване и разпукване на пъпките. При по-продължително задържане те ще представляват опасност за овошките, встъпили във фаза цъфтеж.

През повечето дни от периода не се прогнозират съществени валежи и условията ще позволяват извършването на сезонните агротехнически мероприятия –  провеждане на предсеитбените почвообработки на площите, предвидени за сеитба на слънчоглед, приключване подхранването на есенните посеви с азотни торове, предцъфтежни третирания на овошките срещу болести и неприятели, извършване на резитбите в лозовите масиви.

През периода площите със зимни житни култури, особено отглежданите монокултурно и люцерната, трябва да се обследват за наличието и дейността на колониите на обикновената полевка.

Leave a Comment