58 заявления за над 17 млн. лв. помощ за кризисно съхранение на вино

дъбови бъчви, вино58 заявления на обща стойност над 17 милиона лева (17 007 160 лв.) са подадени по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Приемът на заявления приключи на 12 март 2021 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Предстои извършване на проверки на място от страна на ДФЗ на всички подадени заявления за кандидатстване от винарските предприятия, чиято цел е да се удостовери съответствието с посочените количества съхранявано вино. След приключване на административната обработка на получените резултати от проверките, ДФЗ ще пристъпи към изготвяне и сключване на договори с одобрените кандидати.

Мярката е извънредна и се прилага с цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския съюз (ЕС), породени от пандемията от COVID-19.  Тя има за цел да се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на икономическа жизнеспособност на винарското предприятие-кандидат.

Помощта е в размер на 0,07 лв. за литър вино в рамките на месец. Миналата година бе 0,04 лв.

Важен фактор при прилагането на мярката през настоящата финансова година се явява възможността за авансово плащане в размер на 100 % от одобрената финансова помощ.

Leave a Comment