Националната Биологична Асоциация е възмутена и усъмнена от свръхкраткия срок за коментар по мярка 4.1!

МЗХГ дава на браншовите организации срок от 43 астрономически часа да вникнат в документи от 227 страници към подмярката!
Асоциацията настоява от публикуването на насоките (вечерта на 22 март) до отварянето на 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ да има поне един месец, а за обсъждане – поне 14 дни. В противен случай остава подозрението, че целта на бързането е уреждане на „наши хора“, пишат от НБА

биоНационалната Биологична Асоциация (НБА) реагира остро на свръхкраткия срок даден от земеделското министерство за обсъждане на публикуваните вечерта на 22 март насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това е най-важната мярка за земеделците и този път тя ще се отвори с рекорден бюджет от 422 218 104 лева.

Прочети още: Насоките за кандидатстване по инвестиционната мярка са отворени за обсъждане за 7 дни – до 29 март

В сайта на министерството е записано, че срокът за обсъждане е до 29 март, но браншовите организации като НБА са получили още по-съкратено време за реагиране – до 17:30 часа на 24 март.

Ето какво искане изпратиха до земеделското министерство от НБА:

„След предварително запознаване с изпратените материали, касаещи предстояшия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, установихме следното :

На 22.03.2021г. в 19:41ч. има постъпило електронно писмо от администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите, досежно визираната подмярка от ПРСР на Р. България. Към писмото има приложени документи в електронен вариант, с общ обем – от 227 страници.

Във визирания e-майл от администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите се указва срок за предоставяне на писмени бележки – до 17:30ч . на 24.03.2021 г. – общо 43 часа и 49 минути – астрономическо време или 16 – работни часа, съгласно КТ.

Наблюдавайки аналогичната практика на МЗХГ в т.н ТРГ по новата ОСП, както визирайки настоящата ситуация, в която ни поставяте за пореден път – да изготвим писмени бележки/становища, по изключително сложна и прецизна материя в неизпълнимо кратки срокове, ни кара обосновано да предположим, че в действителност Министерство на земеделието, храните и горите, не желае да получи вярна и точна оценка, по отношение на водената политика в сектора и в частност на предоставените материали, а ни ползва като алиби, че уж земеделския бранш е запознат с всичко касаещо земеделските производители.

Предвид гореизложеното, съобразявайки се с интересите, както на земеделските стопани, така и с фискалните интереси на ЕС и бюджета на Р. България – с цел правилно, законосъобразно, ефективно и ефикасно изразходване на публичен финансов ресурс, ние

Н А С Т О Я В А М Е :

  1. Да се предостави минимум 14-дневен срок на всички колеги от сектор „Земеделие“ – за запознаване с материалите, касаещи подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, след който срок те да имат възможност да предоставят своите виждания, оценка и становища.
  1. Материалите да бъдат качени в интернет страницата на ДФ „Земеделие“ РА и Министерсто на земеделието, храните и горите, минимум 1 месец, преди отваряне на прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – с цел запознаване на всеки един потенциален бенефициент и постигане на равнопоставеност между кандидатите.
  1. Не на последно място е и избягване на корупционни практики за уреждане на „наши хора“, в процеса на кандидатстване и оценка на проектните предложения на бенефициентите.“

Leave a Comment