Селскостопанските продукти за складове и преработватели са освободени от маркировка според нова наредба

тържищеНе се изисква обозначаване на партидата на храната при селскостопански продукти, които след напускане на стопанството се продават или доставят в пунктове за временно складиране, обработка или опаковане. Освободени от маркировка са и тези селскостопански продукти, които подлежат на транспортиране до предприятия за производство на храни или на незабавна преработка.
Това е записано в нова Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните, която отменя досегашната Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. Тя е обнародвана в днешния 25-ти брой на „Държавен вестник“ от 26 март 2021 г.
Обозначаване на партидата не е необходима също така и при предлагане за продажба на краен потребител без предварително опаковане или когато храните се опаковат по искане на пот­ребителя или са предварително опаковани за незабавна продажба. Извън изискванията на тази наредба остават и опаковки или контейнери, чиято най-голяма страна е с площ до 10 квадратни сантиметра. Без маркировка са също така и индивидуалните порции сладолед.

Leave a Comment