Създаде се нова организация: Национално сдружение на българските лозари

Лозя на Светозар Кавърджиев и Мария ПанчеваОколо 80 собственици на винени и десертни лозя – физически и юридически лица, създадоха в Пловдив най-новата аграрна организация в страната – Национално сдружение на българските лозари.  Сдружението вече е регистрирано в съда.

Председател на организацията е доц. Петьо Бошнаков, преподавател в икономическия университет във Варна. В Управителния съвет участват 17 човека.

За учредяването на лозарското сдружение в Аграрния университет в Пловдив се събраха не само собственици на лозя от цялата страна, но и учени от различни университети и институти, свързани с лозарството.

Основната причина, която накара хора от различни региони в страната да учредят организацията, е желанието им спасят българските лозя и да запазят помикъка в селата. Факт, регистриран и в последния Аграрен доклад на МЗХГ, е, че площта на насаждения намалява от година на година. Само в последните две отчетни години – 2018 и 2019 г., те са се стопили с 60 хил. декара, което е близо 20% от всички площи с лозя.

Новото сдружение ще се стреми да договори директни субсидии за декар винени и десертни лозя и за въвеждането на механизми, които да ограничат монопола на големите компании в лозаро-винарския сектор.

 

Leave a Comment