Агрометеорология за април: Първо жега, после дъжд и опасност от слани

дъжд

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През първото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми. Прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетационните процеси при зимните житни култури и голяма част от посевите в полските райони ще встъпят масово във фаза вретенене. При рапицата ще се наблюдава образуване на разклонения и начало на фаза бутонизация.

През повечето дни от десетдневието съществени валежи не се очакват и условията на много места в страната ще позволяват провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа. През първото десетдневие на април е агротехническият срок за сеитбата на слънчоглед в Северна България.

В края на първото и началото на второто десетневие се прогнозира понижение на температурите, лабилизиране на времето и съществена промяна в агрометеорологичните условия. През този период се очакват значителни валежи и повишение на почвените влагозапаси и в двуметровия слой. В началото на пролетта в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой достигнаха нива над 90% от ППВ. Изключения има на места в източните райони – агростанции Разград, Долни чифлик, Сливен, където нивото на влагозапасите е по-ниско – под 80% от ППВ.

През второто десетдневие на април развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове, при поднормени топлинни условия. В края на десетдневието се прогнозира повишена вероятност за образуване на слани, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюнев разсад. Прогнозираните минимални температури, на места до минус 2-3ºС, при по-продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и младите завръзи на овошките.

В началото на третото десетдневие се очаква затопляне и в полските райони почвените температури в десетсантиметровия слой ще достигат подходящи стойности за сеитбата на царевица за зърно.

През третото десетдневие вегетацията на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове при температури близки до климатичните норми. През този период при зимните житни култури ще протича преход от фаза вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. При рапицата ще преобладава фаза цъфтеж.

През април честите валежи ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести по овошките – ранно кафяво гниене, струпясване, сачмянка, къдравост по прасковата и др.. По-подходящи условия за провеждане на растително защитни пръскания при овощните култури ще има през повечето дни от първото и през първата половина от третото десетдневие.

Leave a Comment