Приемането на заявления за лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се удължава до 21 април

По 3 мерки в Лозаро-винарската програма ще се плаща, дори и да не е изпълнен част от проекта

лозята на АУПромени в Наредба № 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) допускат да се извърши плащане към бенефициенти, когато те не са успели да изпълнят част от дейности, включени в договора за подпомагане.

Плащането ще е 100%, в случай, че „общата цел на дейностите е постигната“.

Тази възможност се дава за бенефициентите по три мерки: мярката за „Промоции в трети страни“, мярката „Инвестиции в предприятия“ и мярката „Информиране в държавите членки“.

Промените са залегнали като допълнителни текстове към чл. 46, член 64 и член 111 в наредбата.

В Преходните и заключителни разпоредби се променя крайният срок за подаване на заявление по мярката „Събиране на реколтата на зелено“. Той се удължава от 9 април, както е в момента, до 21 април.

Създава се и нова точка 10а, която касае същата мярка. Той гласи: „за заявени за подпомагане през 2021 г. площи, подпомогнати по мярката през 2020 г., средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява за 2018 и 2019 година“.

След публикуване на измененията и допълненията в Наредба №6 в „Държавен вестник“, те влизат в сила веднага. Изключение е допуснато за крайния срок за кандидатстване по мярката за събиране на реколтата на зелено, който според наредбата е влязъл в сила на 3 март 2021 г.

Leave a Comment