По-ефективна борба с градушки във Видинско след преместването на две ракетни площадки

градушки, ракетна площадкаПромяна на местоположението на две ракетни площадки на ИА „Борба с градушките“ ще повиши ефекта на защитата за земеделците в област Видин. Преместването на площадките, които са в обхвата на Регионалната дирекция за градушките в град Грамада, е залегнало в проекта на изменение на Постановление №44 на правителството. 

Очакваните резултати от прилагането на акта касаят от една страна Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, а от друга страна земеделските стопани.

За Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще бъде гарантирана сигурността и безопасността на въздухоплаването над територията на България след въвеждането в експлоатация на двете площадки. Ще бъде осигурена и възможността за превенция и управление на рискове и кризи.

Ефектът за земеделските стопани е, че прилагането на акта ще повиши ефективността на защитата от градушки на земеделски земи за района на община Видин.

Измененията, залегнали в проекта на постановлението се налагат поради необходимостта от намаляване на забранените сектори за стрелба в посока към държавната граница.

Тъй като всяка площадка представлява център на опасна зона във въздушното пространство, е необходимо в тези зони въздухоплаването да бъде ограничавано при определени условия. Всички действащи към момента площадки от системата на противоградовата защита са с точно определени географски координати, които са подробно описани в ПМС № 44 от 2010 г. Промените включват следното:

  1. Ракетна площадка, представляваща център на зона D 1523 съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС № 44 от 2010 г., следва да бъде преместена на ново място, като съответно на ред „D 1523“ от таблицата към чл. 3, ал. 1 от ПМС № 44 от 2010 г. трябва да бъдат записани новите координати на площадката, а именно – 44°00’56”СШ 022°50’48”ИД.
  2. В близост до село Кутово, община Видин, област Видин се предвижда да бъде изградена нова ракетна площадка. Извършено е трасиране, означаване и координиране на имота. В тази връзка в таблицата към чл. 3, ал. 1 от ПМС № 44 от 2010 г. следва да бъде създаден нов ред „D1524“ с координати 44°01’33”СШ 022°59’50”ИД.

 

 

Leave a Comment