У нас: Очаква се реколтите от новата пшеница и рапица да са с 15% и с 25% повече спрямо 2020 г.

Монетарните стимули и очакванията за висок ръст на световната икономика ще държат цените на зърнените и маслодайните култури високи

пролет, пшеница, вретенене, изкласяванеПо-високи реколти 2021/2022 г. от пшеница, царевица и рапица при запазване на високите им борсови цени прогнозира в мартенския си бюлетин Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Според САРА за засетите в България площи с царевица за реколтата 2021/22 г. ще достигнат 540 хил.ха. Площите с царевица през последните 2-3 години отбелязват повишение от около 15-18%.

Очаква се слънчогледът да заеме около 780 хил. ха, като скокът в цените ще промени вероятно плановете на производителите да свиват тези площи.

Първоначалните предвиждания на САРА за средния добив на пшеница през новата реколта е за нива около 4,90 т/ха. Общото производство се оценява на 5,8 млн.т., което е с около 15% над реколтата от 2020 г. По данни на МЗХГ, прибраната пшеница от предишната реколта е 4,7 млн.т.

Първоначалната оценка за добива на ечемик през новата реколта е от 4,6 т/ха. Най-вероятните максимални обеми при ечемика ще възлязат на 500 хил.т. Тези количества са близки до миналогодишните. Текущите оценки за добития ечемик от 2020/21 г. на МЗХГ е за 547 хил.т.

Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,7 т/ха. Общото максимално количество на добитата рапица за 2021/22 г. се прогнозира на 400 хил.т., което е с 25% над нивото от 2020 г, когато производството падна на нива от 2012-2013 г.

Високите цени на всички зърнени и маслодайни стоки се очаква да спрат своя ръст, който на годишна база е 22%, а при слънчогледа достига 46%. Цените ще последват глобалните тенденции на понижение в следващите месеци, но монетарните стимули и очакванията за висок ръст на световната икономика ще държат цените високи.

 

Leave a Comment