Риболовци могат да продават на краен потребител до 5 кг прясна риба на ден

Регистрирани купувачи и центрове за първа продажба с годишен оборот над 391 166 лв. информират документално ИАРА за продажбите в срок до 24 часа, пише в проектонаредба

риболовен корабНова Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов въвежда изискването към регистрирани купувачи и центрове за първа продажба с годишен оборот през предходната година над 391 166 лв. (200 хил. евро) да подават информацията от документа за първа продажба или декларацията за приемане по електронен път към ИАРА в срок до 24 часа от осъществяване на продажбата или приемането. Проектът на наредбата е публикуван за обществено обсъждане в страницата на земеделското министерство, а коментари и предложения по него ще се приемат до 5 май.

Според проектонаредбата за продукти от риболов, които са закупени директно от риболовен кораб единствено за собствена консумация при условията на първа продажба, без последващо предлагане на пазара, не се съставят документи. Количеството продукти от риболов не може да надвишава 5 килограма на краен потребител на календарен ден.

За първа продажба на продукти от риболов се считат продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова. Дори и да е от внос или от кораб, плаващ под флага на трета страна, когато рибата и продуктите от нея се предлагат да първи път, те се считат за първа продажба

Риба и други водни организми под минимално допустимия размер за улов или под минималния референтен размер за опазване не могат да бъдат пускани на пазара за човешка консумация.

Екземпляр от документа за първа продажба, декларация за приемане или документът за превоз се изпращат в ИАРА в срок до 48 часа от осъществяването на продажбата, приемането или превоза.

Leave a Comment