Виж списъка на пестицидите, които отпадат през 2020-2022 г.

Списък на продукти за растителна защита с прекратени или отнети разрешения (5.4.2021г.)

Търговско наименование Съдържание на активно вещество Притежател на разрешението Решение за не включване на акт. вещество/Регламент Краен срок за предлагане на пазара Краен срок за употребата  на наличните количества Заповед №
СКОР 250 ЕК дифеноконазол – 250 г/л Агропал ООД 03.12.2019 г. 03.12.2020 г. Заповед №РД 11-1414 от 19.07.2019 г.
СКОР НОВ ЕК дифеноконазол – 250 г/л ОАК-Интерагро-България ЕООД 03.12.2019 г. 03.12.2020 г. Заповед №РД 11-1413 от 19.07.2019 г.
КАПАЛО/СЕАНДО ПРО фенпропиморф – 200 г/л, епоксиконазол – 62,5 г/л и метрафенон – 75 г/л БАСФ СЕ, Германия 01.11.2020 г 01.11.2021 г. . Заповед №РД 11-1171 от 24.06.2019 г
ТАНГО СУПЕР/ОПУС ТОП фенпропиморф – 250 г/л епоксиконазол – 84 г/л БАСФ ЕООД, България 01.11.2020 г. 01.11.2021 г. Заповед №РД 11-1169 от 24.06.2019 г.
КУПРОЦИН СУПЕР М манкоцеб – 20% и меден оксихлорид – 50% (30% Cu ) Агрия АД – България 02.11.2019 г. 02.02.2020 г. Заповед РД 11-1614 от 02.08.2019 г.
МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП меден оксихлорид = 50% Cu Агрия АД – България 31.10.2019 г. 31.01.2020 г. Заповед РД 11-1526 от 31.07.2019 г.
РУМБА 35 ЕК меден оксихлорид = 350 г/л Cu Агрия АД – България 31.10.2019 г. 31.01.2020 г. Заповед РД 11-1527 от 31.07.2019 г.
ТРИОМАКС 45 ВП симоксанил – 4%, манкоцеб – 12% и меден оксихлорид = 29% мед (Cu) Агрия АД – България 31.10.2019 г. 31.01.2020 г. Заповед РД 11-1519 от 31.07.2019 г.
ДИФЕНДЪР СЛ/МАГНЕТО/ПАСИФИК СЛ дикамба– 120 г/л и 2.4 Д- 360 г/л Нюфарм ГмбХ & Ко КГ 02.11.2019 г. 02.02.2020 г. Заповед РД 11-1611 от 02.08.2019 г.
ЛОНТРЕЛ 300 СЛ клопиралид– 300 г/л ДАУ Агросайънсис”- САЩ 02.11.2019 г. 02.02.2020 г. Заповед РД 11-1613 от 02.08.2019 г.
ТОЛУРЕКС 50 СК хлоротолурон – 500 г/л Агрибул” ЕООД- България. 02.11.2019 г. 02.02.2020 г. Заповед РД 11-1612 от 02.08.2019 г.
МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК мед – 350 г/л (под формата на меден оксихлорид – 614 г/л) Диакор ООД, гр. Пловдив 22.2.2020 22.2.2021 Заповед №РД 11-1744 от 22.08.2019 г.
ПЕНДИГАН 330 ЕК пендиметалин 330 г/л Мактешим Аган Холдинг Б.В 22.2.2020 22.2.2021 Заповед №РД 11-1745 от 22.08.2019 г.
КАТАНА СЛ клопиралид – 300 г/л Дженерик Агрокемикълс ООД 2.11.2019 2.3.2020 Заповед №РД 11-1812 от 30.08.2019 г.
МОКАП 10 Г етопрофос – 100 г/кг АМВАК Холандия Б.В., Холандия 21.03.2020 г. 21.03.2020 г. Заповед №РД 11-1743 от 22.08.2019 г.
БАНКО 500 хлороталонил – 500 г/л Калиоп Агро България” ООД – България 12.11.2019 12.2.2020 Заповед №РД 11-1661 от 12.08.2019 г.
РАНЕР 240 СК метоксифенозид – 240 г/л ДАУ Агросайънсис, САЩ 12.11.2019 12.2.2020 Заповед №РД 11-1662 от 12.08.2019 г.
АКТАРА 25 ВГ тиаметоксам – 250 г/кг Агропал ООД 11.2.2020 11.5.2020 Заповед №РД 11-2223 от 11.11.2019 г.
АКТАРА 25 ВГ НОВ тиаметоксам – 250 г/кг ОАК – Интерагро – България ЕООД 3 3 Заповед №РД 11-
АЛФАМЕКС 100 ЕК алфа-циперметрин – 100 г/л Кемтрейд ООД – България 4.2.2020 4.5.2020 Заповед №РД 11-2178/04.11.2019
ВАЗТАК 100 ЕК алфа-циперметрин – 100 г/л Агропал ООД 25.1.2020 25.4.2020 Заповед №РД 11-2115 от 25.10.2019 г.
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК алфа-циперметрин – 100 г/л Агропал ООД 25.1.2020 25.4.2020 Заповед №РД 11-2116 от 25.10.2019 г.
НЕО СТОП ДП хлорпрофам – 10 г/кг Ариста ЛайфСайънс България ЕООД 08.10.2020 г. 08.10.2020 г. Заповед №РД 11-2177/04.11.2019
Амистар Опти 480 СК/Приори Опти СК/Олимпус СК/Ортива Опти СК хлороталонил – 400 г/л и азоксистробин – 80 г/л Синджента България” ЕООД 2019/677 20.05.2020 г. 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2030 от 10.10.2019 г.
ЕМИНЕНТ СТАР хлороталонил – 250 г/л и тетраконазол – 62,5 г/л Исагро С.п.А, Италия 2019/677 20.05.2020 г. 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2029 от 10.10.2019 г.
ПРОГРЕЙН хлороталонил – 375 г/л и ципроконазол – 40 г/л  Шарда Кропкем, Испания С.Л. 2019/677 20.05.2020 г. 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2028 от 10.10.2019 г.
ПРОСИЙД хлороталонил – 375 г/л и ципроконазол – 40 г/л  Шарда Кропкем, Испания С.Л. 2019/677 20.05.2020 г. 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2027 от 10.10.2019 г.
МИМИК 240 ЛВ тебуфенозид – 240 г/л Ниссо Кемикъл Юръп Германия 11.5.2019  11.2.2020 Заповед №РД 11-2225 от 11.11.2019 г.
БАЙФИДАН 250 ЕК триадименол – 250 г/л Байер България” ЕООД 1.12.2020 1.3.2021 Заповед №РД 11-2024 от 10.10.2019 г.
БАЙФИДАН 312 СК триадименол-312 г/л Байер България” ЕООД 1.3.2021 1.3.2022 Заповед №РД 11-2025 от 10.10.2019 г.
ФАЛКОН 460 ЕК/ИМПУЛС СУПЕР тебуконазол – 167 г/л, спироксамин – 250 г/л и триадименол – 43 г/л Байер България” ЕООД 1.3.2021 1.3.2022 Заповед РД 11-2026 от 10.10.2019 г.
СИРИО 4 СК / КРЮ 4 СК/ АСТРАЛ 4 СК никосулфурон – 40 г/л Нюфарм С.А.С., Франция 31.1.2020 31.04.2020 Заповед №РД11-2153 от 31.10.2019 г
ТОПИК 080 ЕК клодинафоп пропаргил – 80 г/л+антидот Адама Агрикалчър Б.В, Нидерландия 31.1.2020 31.04.2020 Заповед №РД11-2154 от 31.10.2019 г
ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК/РОГОР Л 40/ БИ-58 ТОП диметоат – 400 г/л Хеминова България и Румъния ЕООД 2019/1090 30.06.2020 г 30.06.2020 г. Заповед №РД11-2183/04.11.2019 г
ДИМИСТАР 40 ЕК диметоат – 400 г/л ФМС Агро България„ ЕООД 2019/1090 30.06.2020 г. 30.06.2020 г. Заповед №РД11-2184/04.11.2019 г
ХИРА диметоат – 400 г/л Шарда Кропкем Испания С.Л. Испания 2019/1090 30.06.2020 г. 30.06.2020 г. Заповед №РД11-2185 от 04.11.2019 г
ШАВИТ Ф 72 ВДГ фолпет – 700 г/кг и триадименол – 20 г/кг Агрибул ООД 1.12.2020 1.3.2021 Заповед №РД11-2186 от 04.11.2019 г
БИ-58 ТОП диметоат – 400 г/л АГРОПАЛ ЕООД 30.06.2020 г. 30.06.2020 г. Заповед №РД11-2629/17.12.2019 г.
ШАВИТ Ф 72 ВДГ фолпет – 700 г/кг и триадименол – 20 г/кг АГРОПАЛ ЕООД 1.12.2020 1.3.2021 Заповед №РД11-2630/17.12.2019 г.
БЕЛВЕДЕРЕ десмедифам – 160 г/л и фенмедифам – 160 г/л Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия 01.07.2020 г. 01.07.2020 г. Заповед №РД11-2635/17.12.2019 г.
Битъп Компакт десмедифам – 82,5% и фенмедифам – 82,5% Юнайтед Фосфоръс 01.07.2020 г. 01.07.2020 г. Заповед №РД11-2634/17.12.2019 г.
ЛАНАТ 20 СЛ  метомил – 200 г/л ДюПон Българи ЕООД 1.3.2021 1.3.2022 Заповед №РД11-2673/18.12.2019
ЛАНАТ 25 ВП метомил – 250 г/кг ДюПон Българи ЕООД 1.3.2021 1.3.2022 Заповед №РД11-2672/18.12.2019 г.
ШАВИТ Ф НОВ фолпет – 700 г/кг и триадименол – 20 г/кг ОАК – ИНТЕРАГРО –БЪЛГАРИЯ ЕООД 1.12.2020 1.3.2021 Заповед №РД 11-276 от 24.01.2020 г.
АКРОБАТ Р 60 г/кг диметоморф+ 400 г/кг меден оксихлорид БАСФ Агро БВ – Швейцария 19.5.2020 19.8.2020 Заповед №РД 11-519 от 19.02.2020 г.
АКУРАТ 60 ВГ метсулфурон-метил 600 г/кг Хеминова България ЕООД – България 20.6.2020 20.9.2020 Заповед №РД 11-737/20.03.2020 г.
РОТЕР ВГ метсулфурон-метил 600 г/кг Стоктон Кроп Протекшън АГ – Швейцария 19.6.2020 19.12.2020 Заповед №РД 11-732/19.03.2020 г.
КАМБИО СЛ бентазон – 320 г/л и дикамба – 90 г/л БАСФ – Германия 5.6.2020 5.9.2020 Заповед №РД 11-622 от 05.03.2020 г.
АГРИЯ 1050+/ТЕРАГАРД ПЛЮС хлорпирифос – 480 г/л и циперметрин – 50 г/л Агрия АД България 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-480 от 14.02.2020 г.
ДУРСБАН 4 ЕК хлорпирифос – 480 г/л Дау АгроСайънсис, Франция 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-482 от 14.02.2020 г.
НУРЕЛЕ Д 550 ЕК НОВ хлорпирифос – 500 г/л и циперметрин – 50 г/л. ОАК-Интерагро-България” ЕООД 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-477 от 14.02.2020 г.
НУРЕЛЕ Д 550 ЕК хлорпирифос – 500 г/л и циперметрин – 50 г/л Протектинг гарденс ЕООД 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД11-479 от 14.02.2020 г.
ЕВЪРСЕКТ хлорпирифос – 480 г/л Шарда Кропкем Испания С.Л. 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-481от 14.02.2020 г.
НУРЕЛЕ Д / ХЛОРСИРИН 550 ЕК / САНМБА хлорпирифос – 500 г/л и циперметрин – 50 г/л Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-484 от 14.02.2020 г.
ПИРИНЕКС 48 ЕК хлорпирифос – 480 г/л Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ, Австрия 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-483 от 14.02.2020 г.
ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ хлорпирифос – 250 г/л и бета-цифлутрин – 12 г/л Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ, Австрия 2020/18 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-485 от 14.02.2020 г.
ДАСКОР 440/НУРЕЛЕ М хлорпирифос-метил – 400 г/л и циперметрин – 40 г/л Ариста ЛайфсайънсБенелюкс Спрл. 2020/17 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-478 от 14.02.2020 г.
НЕОРЕЛ ЕК хлорпирифос-метил 90 г/л и циперметрин 60 г/л Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия 2020/17 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-476 от 14.02.2020 г.
РЕЛДАН 22 ДМ хлорпирифос-метил – 225 г/л Дау АгроСайънсис Експорт САС, Франция 2020/17 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-475 от 14.02.2020 г.
РЕЛДАН 40 ЕК хлорпирифос-метил – 400 г/л ДАУ Агросайънсис – САЩ 2020/17 16.04.2020 г. 16.04.2020 г. Заповед №РД 11-474 от 14.02.2020 г.
НЕКСИД 015 КС 15 г/л гама-цихалотрин Хеминова България ЕООД 30.08.2018 г. 30.02.2019 г. Заповед № РД 11-924/30.05.2018 г.
ТРИГАРД 75 ВП циромазин-750 г/кг Синджента България” ЕООД 01.06.2021 г. 01.06.2022 г. Заповед №РД 11-748 от 20.03.2020 г.
СМАРТФРЕШ 1-метилциклопропен – 33 г/кг АгроФреш Холдинг С.А.С., Франция 01.05.2021 г. 01.05.2022 г. Заповед № РД 11-802 от 30.03.2020 г.
ГРАНСТАР 75 ДФ / ТРИМЕР 75 ДФ трибенурон – метил (трибенурон) 750 г/кг ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД 31.04.2021 г. 31.04.2022 г. Заповед №РД 11-747 от 20.03.2020 г
БИСКАЯ 240 ОД тиаклоприд – 240 г/л Байер България ЕООД 2020/23 3.02.2021 г. 3.02.2021 г. Заповед №РД 11-1632 от 13.07.2020 г.
КАЛИПСО 480 СК тиаклоприд – 480 г/л Байер България ЕООД 2020/23 3.02.2021 г. 3.02.2021 г. Заповед №РД 11-1631 от 13.07.2020 г.
ПРОТЕУС 110 ОД тиаклоприд – 100 г/л и делтаметрин – 10 г/л Байер България ЕООД 2020/23 3.02.2021 г. 3.02.2021 г. Заповед №РД 11-1630 от 13.07.2020 г.
СОНИДО 400 ФС тиаклоприд 400 г/л Байер България ЕООД 2020/23 3.02.2021 г. 3.02.2021 г. Заповед №РД 11-1629 от 13.07.2020 г.
КЛИК ПРО мезотрион – 50 г/л и тербутилазин – 326 г/л Синджента България ЕООД 29.10.2020 г. 29.10.2020 г. Заповед №РД 11-1332 от 23.06.2020 г.
ЛОГОС 4 СК никосулфурон – 40 г/л Агрия АД – България 24.10.2020 г. 24.01.2021 г. Заповед №РД 11-1707 от 24.07.2020 г.
АКРОБАТ Р – 60 г/кг и меден оксихлорид – 400 г/кг Агропал ООД 2018/1981 24.10.2020 г. 24.01.2021 г. Заповед №РД 11-1706 от 24.07.2020 г.
АКРОБАТ Р НОВ – 60 г/кг и меден оксихлорид – 400 г/кг ОАК-Интергро-България ЕООД 2018/1981 24.10.2020 г. 24.01.2021 г. Заповед №РД 11-1709 от 24.07.2020 г.
АЛЕГРО/ТОКАТА/ЮВЕЛ крезоксим-метил – 125 г/л и епоксиконазол -125 г/л БАСФ СЕ, Германия 2019/168 1.10.2021 1.10.2022 Заповед №РД 11-1523 от 02.07.2020 г.
ДИАМАНТ МАКС/ОПЕРА пираклостробин – 85 г/л и епоксиконазол – 62,5 г/л БАСФ ЕООД 2019/168 1.10.2021 1.10.2022 Заповед №РД 11-1522 от 02.07.2020 г.
ДУЕТ УЛТРА/РЕКС УЛТРА епоксиконазол – 187 г/л и тиофанат-метил – 310 г/л БАСФ ЕООД 2019/168 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-587 от 22.03.2021 г.
ОЗИРИС епоксиконазол – 37,5 г/л и метконазол – 27,5 г/л БАСФ ЕООД 2019/168 1.10.2021 1.10.2022 Заповед №РД 11-1521 от 02.07.2020 г.
РУБРИК 125 СК епоксиконазол – 125 г/л ФМС Агро България ЕООД 2019/168 1.10.2021 1.10.2022 Заповед №РД 11-1520 от 02.07.2020 г.
СОПРАНО 125 СК / МАРЕДО 125 СК епоксиконазол – 125 г/л Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия 2019/168 1.10.2021 1.10.2022 Заповед №РД 11-1519 от 02.07.2020 г.
ИГЪЛ 75 ВГ/ГЛИЙН 75 ВГ хлорсулфурон 750 г/кг Хеминова България и Румъния  ЕООД 1.7.2021 1.7.2022 Заповед №РД 11-1333 от 23.06.2020 г.
ДУЕТ УЛТРА епоксиконазол – 187 г/л и тиофанат-метил – 310 г/л Протектинг гарденс ЕООД 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-586 от 22.03.2021 г.
МАГТОКСИН – ДРАЖЕТА магнезиев фосфид – 66% Деция Дегеш – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1956 от 25.08.2020 г.
МАГТОКСИН (плочки/ленти) магнезиев фосфид – 56% Деция Дегеш – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1958 от 25.08.2020 г.
ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ алуминиев фосфид – 56% Деция Дегеш – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1955 от 25.08.2020 г.
ФОСТОКСИН /таблетки/ алуминиев фосфид – 56% Деция Дегеш – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1957 от 25.08.2020 г.
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН (пелети), алуминиев фосфид – 56,8 % Делиция Фрайберг – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1971 от 25.08.2020 г.
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН (таблетки) алуминиев фосфид – 56,8 % Делиция Фрайберг – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1974 от 25.08.2020 г.
ДЕЦИЯ ГАЗ ЕКС-Б торбички алуминиев фосфид– 570 г/кг Деция Дегеш ГМБХ – Германия 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1973 от 25.08.2020 г
ТЕКФОС ПЕЛЕТИ алуминиев фосфид – 57 г/кг  Диакор ООД – България 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1972 от 25.08.2020 г.
ТЕКФОС ТАБЛЕТКИ алуминиев фосфид – 57 г/кг Диакор ООД – България 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1975 от 25.08.2020 г.
КУАДРИС 25 СК азоксистробин – 250 г/л Агропал ООД 23.9.2020    23.12.2020 Заповед №РД 11-1842 от 11.08.2020 г.
МЕРПАН 80 ВДГ каптан – 800 г/кг Мактешим Аган – Израел 25.11.2020 25.2.2021 Заповед №РД 11-1970 от 25.08.2020 г.
МАГЕОС алфа-циперметрин – 150 г/кг БАСФ Агро Б. В., Швейцария 1.2.2022 1.2.2023 Заповед №РД 11-1832 от 10.08.2020 г.
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК алфа-циперметрин – 100 г/л БАСФ ЕООД 1.2.2022 1.2.2023 Заповед №РД 11-1816 от 07.08.2020 г.
АТОНИК натриев пара-нитрофенолат 3 г/л, натриев орто-нитрофенолат 2 г/л и натриев 5-нитрогваиколат 1 г/л Азахи Кемикъл Манюфакторинг Ко ООД 14.1.2021 14.4.2021 Заповед №РД 11-2305/14.10.2020
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК Алфа-циперметрин – 100 г/л АГРОПАЛ ООД 1.2.2022 1.2.2023 Заповед №РД 11-2306/14.10.2020
ДУКАТ 25 ЕК бета-цифлутрин – 25 г/л НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ“, Австрия 2020/892 20.07.2021 г. 20.07.2021 г. Заповед №РД 11-2300/14.10.2020
НАЙТХОУК пендиметалин – 330 г/кг Дженерик Агрокемикълс ООД 5.9.2020 5.9.2021 Заповед №РД 11-2304/14.10.2020
РЕАЛ 300 ФС тритиконазол – 300 г/л БАСФ ЕООД – България 14.1.2021 14.4.2021 Заповед №РД 11-11-2303/14.10.2020
СТРОБИ ДФ/ДИСКУС ДФ крезоксим-метил – 50% БАСФ ЕООД 14.1.2021 14.4.2021 Заповед №РД 11-2302/14.10.2020
СТРОБИ ДФ + ДЕЛАН 700 ВДГ крезоксим-метил – 500 г/кг и дитианон – 700 г/кг БАСФ България ЕООД 17.2.2021 17.5.2021 Заповед №РД 11-2576 от 17.11.2020 г.
ГАЛБЕН 8 М 65 80 г/кг беналаксил + 650 г/кг манкоцеб ФМС Кемикалс – Белгия 05 октомври 2021 г. 05 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-3053 от 22.12.2020 г.
СОЛФОЛИКИД сяра – 720 г/л Агротексим ЕООД – България 30.3.2021 30.6.2021 Заповед № РД 11-3086/30.12.2020 г.
БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ бромоксинил октаноат /хептаноат-400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил-280 г/л)
2,4 Д етилхексилестер-422,1 г/л (еквивалентно на 2,4 Д – 280г/л)
Байер България ЕООД 14 септември 2021 г. 14 септември 2021 г. Заповед №РД 11-3055 от 22.12.2020 г.
ОКСО 337 EК бромоксинил – октаноат  – 262 г/л
темботрион – 50 г/л
изоксадифен-етил – 25 г/л (антидот)
Байер България ЕООД 14 септември 2021 г. 14 септември 2021 г. Заповед №РД 11-3054 от 22.12.2020 г.
ТРЕБОН 30 ЕК 300 г/л етофенпрокс Суми Агро България 5.6.2021 г. 5.6.2021 г. Заповед № РД 11-461 от 05.03.2021
КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД имидаклоприд – 75 г/л и делтаметрин – 10 г/л Байер България” ЕООД 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-516 от 11.03.2021 г.
КОХИНОР 200 СЛ 200 г/л имидаклоприд Мактешим Аган Холдинг Б.В., Нидерландия 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-517 от 11.03.2021 г.
МАЛЕТ 20 СЛ /НУПРИД 200 СЛ 200 г/л имидаклоприд НюФарм C.А.С. – Франция 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-513 от 11.03.2021 г.
ПИКАДОР 20 СЛ 200 г/л имидаклоприд Агрия АД 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-514 от 11.03.2021 г.
УОРАНТ 20 СЛ имидаклоприд – 200 г/л ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-515 от 11.03.2021 г.
ФЮРИ 10 ЕК зета-циперметрин – 100 г/л ФМС Агро България ЕООД 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-512 от 11.03.2021 г.
ФЮРИ 10 ЕВ зета-циперметрин  – 100 г/л ФМС Агро България ЕООД 2020/1643 11.06.2021 г. 11.12.2021 г. Заповед №РД 11-511 от 11.03.2021 г.
ДИМИЛИН 480 СК дифлубензурон – 480 г/л ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А., Нидерландия 23.06.2021 г. 23.12.2021 г. Заповед №РД 11-598 от 23.03.2021
АГРОКСОН МПЦА – 500 г/л НюФарм ООД – Великобритания 25.6.2021 г. 25.9.2021 г. Заповед №РД 11-614 от 25.03.2021 г.
АКРОБАТ ПЛЮС ВГ диметоморф – 90 г/кг и манкоцеб – 600 г/кг БАСФ Агро Б.В. – Швейцария 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-626/26.03.2021 г.
АЛФИЛ ДУПЛО фосетил-алуминий – 350 г/кг и манкоцеб – 350 г/кг Индустриас Афраза С.А., Испания 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-624/26.03.2021 г.
ВАЛБОН бентиаваликарб – 17,5 г/кг и манкоцеб – 700 г/кг КиН Ефтимиадис България  ЕООД 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-625/26.03.2021 г.
ДИТАН ДГ манкоцеб – 750 г/кг Индофил Индъстрис Б.В., Нидерландия 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед № РД 11-622 от 26.03.2021 г.
МАНКОЗЕБ 80 ВП-АГРИЯ манкоцеб – 800 г/кг Агрия АД – България 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-621от 26.03.2021 г.
МОКСИМАТ 505 ВГ манкоцеб – 465 г/кг и симоксанил – 40 г/кг Индофил Индъстрис Лимитед, Индия 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-623/26.03.2021 г.
ФИЛДЪР 69 ВГ диметоморф – 90 г/кг и манкоцеб – 600 г/кг Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-628/26.03.2021 г.
АФРОСАН ДУПЛО меден оксихлорид – 545,45 г/кг (Cu-300 г/кг) и манкоцеб – 200 г/кг Индустриас Афраза С. А., Испания 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-636/26.03.2021 г.
КОДИМУР М меден оксихлорид – 386 г/кг (Cu-220 г/кг) и манкоцеб – 175 г/кг Ексклузивас Сарабия С.А., Испания 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-635/26.03.2021 г.
КУПРОСЕЙТ ГОЛД М симоксанил – 80 г/кг и манкоцеб – 640 г/кг Агрия АД-България 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-637/26.03.2021 г.
КУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВ манкоцеб – 400 г/кг и цимоксанил – 40 г/кг Агрия АД, България 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-638/26.03.2021 г.
ЛАИНКОБРЕ М меден оксихлорид – 386 г/кг (Cu-220 г/кг) и манкоцеб – 175 г/кг Лаинко С.А., Испания 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-634/26.03.2021 г.
МОКСИМАТ 505 ВП симоксанил – 40 г/кг и манкоцеб – 465 г/кг Индофил Индустрис Лимитед – Индия 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-632/26.03.2021 г.
ПРОФИЛУКС симоксанил – 45 г/кг и манкоцеб – 680 г/кг Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-633/26.03.2021 г.
ФОРТУНА ГЛОУБ манкоцеб – 750 г/кг Агрия Ад, България 2020/2087 4 януари 2022 г. 4 януари 2022 г. Заповед №РД 11-631/26.03.2021 г.
БИОШИЛД ТОП тиофанат-метил – 350 г/л и тетраконазол 20 г/л Суми Агро Европа Лтд, Великобритания 2020/1498 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-599 от 23.03.2021 г.
ТОП ПЛЮС 70 ВП тиофанат-метил – 700 г/кг Зенит Кроп Сайънсис България ЕООД 2020/1498 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-580 от 22.03.2021 г.
ТОПСИН М 70 ВДГ тиофанат-метил – 700 г/кг Нисо Кемикъл Юръп, Германия 2020/1498 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-582 от 22.03.2021 г.
ТОПСИН М 70 ВДГ тиофанат-метил – 700 г/кг АГРОФАРМ ООД 2020/1498 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-583 от 22.03.2021 г
ТОПСИН НОВ тиофанат-метил – 700 г/кг ОАК-ИНТЕРАГРО-БЪЛГАРИЯ” ЕООД 2020/1498 19 октомври 2021 г. 19 октомври 2021 г. Заповед №РД 11-581от 22.03.2021 г.

Leave a Comment