Немските фермери са притеснени, че от 260 евро/ха през 2020 г., плащането на площ ще падне на 147 евро през 2026 г.

земя„Позеленяването“ на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез земеделска реформа ще ускори структурните промени. Германската фермерска асоциация (DBV) предупреждава за това. Колко ниско ще падне основната премия, пита немското издание Agrarheute.

Това е въпросът, който фермерите трябва да си зададат сега.

Ако бъде приложен компромисът на конференцията на земеделските министри на немските провинции, проведена в Берлин относно земеделската реформа, основната премия ще бъде само около 147 евро на хектар през 2026 г., според изчисленията на DBV. През 2020 г. плащането на площ бе 260 евро. Основната причина за намалението е решението 25% от директните плащания да бъдат за еко-схеми.

Удо Хемлинглинг, заместник генерален секретар на DBV, разкритикува ефекта на доходите от директните плащания по време на видеопресконференция днес.

Една от причините за това е преразпределението на 15 процента от средствата за директни плащания от първия към втория стълб през 2026 г., което се изисква от земеделските министри в немските провинции. Към това е добавен и 25-процентният дял от националната горна граница за новите екорегламенти. „Структурните промени ще бъдат ускорени от екологизирането на ОСП“, предупреждава Хеммерлинг.

Но това не е всичко. Ощетяването на фермите вероятно ще бъде още по-драматично, ако Федералното министерство на околната среда надделее в настоящите преговори с Федералното министерство на земеделието. Защото министърът на околната среда Свеня Шулце има още по-амбициозни планове за реформа на ОСП. Още през януари тя поиска поне 30 процента от средствата за директно плащане да се прехвърлят към еко-схемите.

И отива още по-далеч: Шулце изчислява необходимостта от финансиране само на нуждите на зоните от Натура 2000 на 1,4 милиарда евро годишно.

Според изчислението на Шулце необходимостта от преразпределение ще се увеличи с 300 милиона евро, ако биологичното земеделие трябва да се финансира от втория стълб. Засега реформата на ОСП предвижда допълнителни конкретни предложения за финансиране на биологични ферми. В резултат на това вероятно ще бъдат разработени допълнителни мерки за подкрепа във втория стълб.

Ако се вземе предвид по-високата ставка на министъра на околната среда за биологичните разпоредби и прехвърлянето на най-малко 1,4 милиарда евро към втория стълб, всичко, което остава за основната премия след приспадане на ставките за млади фермери, за обвързаните премии за животни и преразпределението към първите хектари при 16,7 милиона хектара допустима площ, това би довело до базова премия от само 111 евро на хектар.

 

Leave a Comment