Провинциите в Германия се споразумяха за драстично орязване на директните плащания

Асоциацията на фермерите е недоволна

фермер от ГерманияМинистрите по селско стопанство на всяка от 16-те провинции в Германия постигнаха споразумение за прилагането на реформираната ОСП, като планират да се насочат 47% от разходите за селско стопанство към постигане на екологични цели. По време на среща в Берлин през миналата седмица (25-26 март), провинциите изготвиха документ озаглавен „Национален проект за ОСП след 2023 г.“, където са изложени техните виждания как да се прилага ОСП в Германия.

Министрите призовават 25% бюджета за директни плащания да се използва за еко-схеми, както и да има нарастващо годишно прехвърляне на средства от Стълб 1 към Стълб 2, в размер на 11% през 2024 г., 12.5% през 2025 г. и 15% през 2026 г., се съобщава в бюлетина на МЗХГ.

Предвиждат се също 5% за екологични условия (като например, оставяне на част от площите като необработваеми) и 2% за обвързана подкрепа на овце, кози и крави с телета.

Постигнатото споразумение ще позволи да се изпълни „тежката рамка“ на стратегията „От фермата до трапезата“ и Зелената сделка.

Прочети още: Немските фермери са притеснени, че от 260 евро/ха през 2020 г., плащането на площ ще падне на 147 евро през 2026 г.

Според правителството на Саксония, решението на министрите ще означава, че от общо 6 млрд. евро годишен бюджет на Германия за ОСП, 3.5 млрд. евро ще бъдат използвани за „устойчиво развитие и публични блага“.

Министърът призова също федералното правителство на Германия да „одобри и приложи това единодушно решение“, като изрази надежда, че европейските съ-законодатели вече ще постигнат споразумение по време на триалозите. Министърът каза също, че за тях е важно да са уверени, че „няма да се прилагат повече тавани и намаления на плащанията“. Обърна внимание, че „вече е премахнато неравностойното положение на стопанствата с Източна Германия“.

Сделката на 16-те министри на провинции предвижда също осигуряване на допълнително подпомагане на младите земеделски стопани, като за целта ще бъде заделен 2% от бюджета за директни плащания, което ще позволи допълнително финансиране от приблизително 70 евро/ха за стопанство до 120 ха.

С цел намаляване на административната тежест за дребните земеделски стопани, в споразумението се предвижда да отпадане системата с права за плащане за тези стопанства. Също така контролът за дребните земеделски стопани трябва да е значително опростен „където е подходящо“.

Документът съдържа и предложение за еко-схеми, включително доброволно увеличаване на непроизводствените площи (като например, площи под угар или елементи на пейзажа, засаждане с цъфтящи цветя на зони или ивици в обработваеми площи). Ще се предприемат действия за още по-диверсифицирано засаждане, с най-малко 10% бобови култури и най-малко 5 различни вида плодове.

Юлия Кльокнер, федерален министър на селското стопанство (също присъства на срещата като гост и съветник). Тя заяви след срещата, че е напълно „реалистично“ заделянето на 25% от бюджета за директни плащания за изпълнение на еко-схеми, като обърна отново внимание на тяхната позиция, че „дейностите, насочени за опазване на околната среда, не са включени единствено в еко-схемите“. Според нея „се изисква много от селското стопанство, но са готови да съдействат и да се движат заедно с промяната на системата, докато има баланс между икономическите, екологични и социални аспекти“.

Също така Кльокнер подчерта важността на осигуряването на продоволствената сигурност, „поради което гарантирането на доходите на земеделските стопани е важен аспект на ОСП“.

Вследствие на споразумението на министрите по селско стопанство на 16-те провинции, Асоциацията на фермерите в Германия предупреди за настъпването на „сериозни намаления в субсидиите за фермерите“. Йоаким Руквид, председател на асоциацията, остро критикува компромисното споразумение на 16-те министри. Той посочи, че „това ще предизвика структурни промени“, а „прехвърлянето на средства от Стълб 1 към Стълб 2 е сериозно, без да има никакви гаранции, че тези средства ще бъдат използвани напълно от фермерите“. Според него, вследствие на това споразумение, ще настъпят „драстични намаления от 40% на директните плащания“. Той добави, че тези намаления могат да бъдат ограничени „ако еко-схемите и агро-екологичните интервенции по Стълб 2 се изготвят по такъв начин, че да гарантират използването на тези преразпределени средства“. От асоциацията вече са направили предложения за „прости, привлекателни и ефективни екологични мерки, с икономически интерес“.

 

Leave a Comment