Правителството отне три имота на земеделското министерство в област Пловдив

Областната управа ще се разпореди с тях

аграрно министерствоOт Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), поради отпаднала необходимост, се отнема правото на управление върху три имота в област Пловдив, които стават частна държавна собственост.

Имотите досега са били с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Пловдив.

Единият имот се намира в с. Каравелово, община Карлово, и е с площ от 3115 кв. м, ведно с изградената в него едноетажна полумасивна сграда – ветеринарна лечебница със застроена площ 98 кв. м.

Вторият имот се намира в с. Брестовица, община Родопи, и е с площ 1138 кв. м, ведно с изградените в него сгради: едноетажна масивна сграда с площ 118 кв. м и двуетажна масивна сграда с площ 101 кв. м.

Третият имот се намира в с. Златовръх, община Асеновград. Той е с площ 893 кв. м. Имотите преминават в управление на областния управител на област Пловдив.

 

 

 

Leave a Comment