Земеделските министри от ЕС смятат за важни превантивните мерки срещу вредители

пръскане, растителна защитаМинистерският съвет одобри доклада за проведеното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 22 – 23 март в гр. Брюксел.

Във връзка с фитосанитарните мерки за защита срещу вредители по растенията, представляващи заплаха в селското стопанство, делегациите на земеделските министри подчертаха необходимостта от повишаване на осведомеността относно здравето на растенията и важността да се идентифицират опасните вредители по-рано.

По отношение на употребата на агенти за биологичен контрол (макроорганизми) срещу вредители по растенията, Съветът изрази широка подкрепа за работата на Председателството в тази посока. Постигна се консенсус, че тези агенти представляват надеждна алтернатива на химическите пестициди и могат да допринесат за постигането на определени цели на Европейската зелена сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“.

България се присъедини към съвместна декларация, предложена от Испания, относно необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за лозаро-винарския сектор, засегнат от COVID-19 кризата и налагането на американските мита.

 

Leave a Comment