Започна възстановяването на изгорели гори край Кресна със средства по ПРСР

Директорът на ДФЗ Васил Грудев се включи в залесяването

Директорът на ДФЗ Васил Грудев се включи символично в залесяването с фиданки от черен бор

До момента са договорени 39 млн. лв. по мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“ от ПРСР 2014 – 2020, заяви изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Васил Грудев по време на залесяване съвместно с директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов на опожарена горска територия в землището на село Влахи край Кресна. Там преди 4 години беше един от най-големите пожари в Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП).

Одобрената субсидия за ЮЗДП по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” за залесяване на увредени от пожари терени е близо 1.3 млн. лв., допълни Васил Грудев. ДФ „Земеделие“ отпуска още 1.3 млн. лв. на предприятието за изграждане на трайни горски пътища и водоеми по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”.

Целта на предприятието е в кратки срокове да възстанови повредените горски територии от пожарите. В момента се възстановяват 3552 дка засегнати гори с помощта по мярка 8.4.

 

Leave a Comment