ЕК позволи и през 2021 г. РА да намалят или заменят физическите проверки във ферми

земяТъй като в ЕС все още съществуват ограничения, Европейската комисията (ЕК) прие на 4 май правила за разширяване до края на 2021 г. на гъвкавостта за извършване на проверки, необходими за подкрепата на ОСП.

Тези правила имат за цел да облекчат административната тежест на националните разплащателни агенции, като се адаптират към настоящите обстоятелства, но в същото време да осигурят необходимия контрол за подкрепа на ОСП.

Правилата позволяват да се заменят посещенията във ферми с използване на алтернативни източници на доказателства, включително нови технологии като сателитни изображения или геомаркирани снимки.

Тази мярка осигурява надеждни проверки, като същевременно зачита ограничаването на движенията и свежда до минимум физическите контакти между фермери и инспектори.

Освен това правилата включват гъвкавост около изискванията за време за проверки. Това позволява на държавите-членки да отложат проверките, по-специално до период, в който ограниченията за движение бъдат премахнати.

Освен това правилата включват намаляване на броя на физическите проверки на място, които да се извършват за мерки за площ и животни при директни плащания и развитие на селските райони, инвестиции за развитие на селските райони и пазарни мерки за плодове, зеленчуци, вино, зехтин и пчеларство.

Правилата ще се прилагат със задна дата за обхващане на контролите от началото на 2021 г.

Leave a Comment