ДФЗ започна плащане по мярката за кризисно съхранение на виното – 7 ст. за литър

3119ДФ „Земеделие“ започна изплащане на авансово заявената финансова помощ по сключени договори  по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Въпреки че е авансово, плащането е 100% тази година при прилагане на банкова гаранция в размер от 110% от исканата сума със срок на валидност от поне 4 месеца.

Помощта е в размер на 7 стотинки за литър и е по-висока с 3 ст. спрямо миналата година.

56 винарски предприятия са с одобрени договори по мярката, припомня ДФ „Земеделие“.

Кандидатите, заявили авансово изплащане на финансовата помощ по мярката, подават заявление в Централно управление на ДФ „Земеделие“ в срок до 1 месец от подписване на договора с ДФ “Земеделие“.

Заявленията за авансово плащане по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. С оглед избягване на големи струпвания от хора е препоръчително  бенефициентите да запазят час на един от следните телефони: 02/8187 504; 02/8187 505; 02/8187 512; 02/8187 513; 02/8187 514; 02/8187 517; 02/8187 532; 02/8187 604 и 02/8187 624.

 

Leave a Comment