БАСФ портфолио лозя: Делан® Про и Серкадис® – иновативна комбинация за най-дълга защита срещу обикновена мана, черно гниене и оидиум

грозде

Отглеждането на лозя е изкуство, което изисква много грижи, отдаденост и професионални познания… Високи добиви и високо качество на гроздето може да постигнем само ако успешно сме опазили лозята от икономически важните болести.

Като всяко изкуство, и лозарството си има тънкости.

Често си задаваме въпросите: Кои са критичните фази за борба с болестите? Какви продукти за растителна защита да използваме?

Тайната на успешното извеждане на растителнозащитните мероприятия се крие в правилното позициониране на високо ефикасни продукти в цялостна технология. Борбата с болестите трябва да извеждаме превантивно, защото допуснем ли наличие на инфекция, има риск от загуба на добив и увеличение на разходите за фунгициди.

Какво е портфолиото на БАСФ за сезон 2021?

БАСФ предлага пълно портфолио в лозя – Делан®, Делан® Про, Серкадис®, Орвего®, Вивандо®, Акробат® Плюс, Колис®, Кабрио® Топ, Полирам®……Общо 12 активни вещества от 6 различни химични групи, приложени в технология Ви гарантират сигурно опазване от всички икономически важни болести, вкл. Екскориоза и Черно гниене.

Кои са критичните фази за борба с екскориоза?

Екскориозата е една от опасните болести в началните етапи от развитието на лозята. Болест, която води до загиване на част от основните пъпки, засяга също листните дръжки, листата и младите чепки. Критичен период за развитието на екскориоза са фазите от набъбване на пъпките до 3-4 ти лист. Правилният момент за първо третиране е когато около 40-50% от леторастите са във фаза „пеперуда“ и при отделяне на третия лист от летораста. Първото третиране извършваме насочено срещу екскориоза, следващите третирания обикновено съвпадат с моментите за борба с обикновена мана.

Делан® е сигурното решение на БАСФ за успешен контрол на екскориоза. Делан® е контактен фунгицид с предпазно действие както срещу екскориоза, така и срещу обикновена мана. Дозата му на приложение е 50 г/дка.

Как да опазим лозите от оидиум?

Серкадис® е най-новият SDHI фунгицид на БАСФ за борба с оидиум. Притежава категорично действие срещу оидиум и защитава растенията за най-дълъг период от време. Степента на защита се увеличава, когато се прилага превантивно.  Може да бъде използван до 3 пъти на сезон и от Вас зависи как ще го позиционирате според условията в насажденията и според сортовете. Без значение дали ще бъде в 20-25 см летораст, в цъфтеж или грахово зърно, във всеки един момент Серкадис® ще Ви окаже нужното действие срещу оидиум.

Кои са критичните фази за борба с обикновена мана и черно гниене?

Делан® Про е системен фунгицид за борба с Обикновена мана, Черно гниене и Екскориоза. Комбинация от две активни вещества – наложилият се Дитианон и Калиев фосфонат. Най-голямото предимство на Делан® Про е неговото амфимобилно придвижване – възходящо и низходящо, това е ключово в критичните периоди.

Във фенофаза „пеперуда“ може да използвате Делан® Про срещу Екскориоза. Допускането на зараза в този период води до загиване на пъпките.

Делан® Про  е един от малкото продукти с регистрация срещу Черно гниене. Най-чувствителни към Черно гниене са 10-20 см леторасти и чепките – в периода от цъфтеж до грахово зърно. Делан® Про може да бъде използван през цялата вегетация от разпукване на пъпките до прошарване в доза 300 мл/дка, като максималния брой на пръсканията е максимум 4 на година. Благодарение на широкия си прозорец на приложение може да се използва много гъвкаво в  поредица от третирания. Няма риск от развитие на резистентност и е възможна последователна употреба в рамките на един сезон.

За най-критичните фази използвайте топ комбинацията Делан® Про и Серкадис®.

Какви са предимствата на Орвего® и Вивандо®?

Орвего® е комбинация от Инишиум и Диметоморф, за отлична защита на гроздето и листата, дори при висока степен на зараза. Може да се използва през цялата вегетация, изключително ефикасен при оформяне на зърната, активното вещество Инишиум има много силен афинитет към восъчния налеп, добре прилепва и обхваща зърното.

Орвего® срещу обикновена мана и в комбинация с Вивандо® или Колис® в зависимост от фазата, в която се третира. Вивандо® съдържа Метрафенон. Неговото най-голямо предимство е газовата фаза на разпределение . Това проникване чрез газова фаза е ключово в трудни моменти, защото гарантира по-дълга защита и движението му в растението се подпомага, действието и ефикасността са много по-добри.

Комбинациите  Делан® Про със Серкадис® и Орвего® с Вивандо® се използват в най-критичните фази, когато се  опазва добива и качеството. С растителнозащитната технология на БАСФ си осигурявате пълна защита от всички важни болести в лозя.

Leave a Comment