Европейският парламент иска чешкият премиер Бабиш да върне агро субсидиите, получени от компанията му

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Европейският парламент гласува с огромно мнозинство резолюция, в която чешкият премиер Андрей Бабиш е обвинен в конфликт на интереси по отношение на субсидиите от ЕС, изплащани на неговия земеделски конгломерат Агроферт.

При  гласуването, проведено късно в сряда и публикувано днес, 505 евродепутати гласуваха в подкрепа на резолюцията, 30 гласуваха против и 155 се въздържаха. Мярката не е обвързваща, а е предназначена да засили политическия натиск върху други институции на ЕС и самата Чехия.

Резолюцията е последица от дългогодишния одит на Европейската комисия за субсидиите, отпуснати на компанията Агроферт, основана от Бабиш. Одитът стигна до заключението, че въпреки поставянето на компанията в тръстове през 2017 г., Бабиш все още контролира бизнеса и изплащането на субсидиите.

В резултат на това беше установено , че премиерът на Чехия нарушава  Закона за конфликт на интереси на ЕС.

Резолюцията  декларира , че одитът е потвърдил „съществуването на сериозни системни недостатъци във функционирането на системата за управление и контрол и по-специално при откриването на конфликт на интереси“ в Чешката република.

От европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са били „неправомерно отпуснати на субекти от групата на Агроферт средства, а Бабиш е могъл да упражнява влияние върху органи като Съвета на ЕСИФ, „като в същото време е участвал в решения, засягащи групата на Агроферт. “

Резолюцията също така призовава компанията да „изплати всички субсидии, получени незаконно от националния бюджет на ЕС или Чехия“. И настоява всяко по-нататъшно разпределение на средства от ЕС или от чешкия национален бюджет на компании, контролирани от министър-председателя или други членове на чешкото правителство, да бъде спряно до пълното разрешаване на случаите на конфликт на интереси.

 

Leave a Comment