Как работи вашият съд?

Кампанията „Съдебната реформа си ти!“ на фондация Смарт Агростарт провежда анкета за нивото на съдебните услуги, до които имат достъп живущите  в селските райони на страната и земеделските производители

Темида, съдФондация „Смарт Агростарт“ проучва отзивите за контакта със съда на заетите в земеделието и живущите в селските райони в рамките на своята кампания „Съдебната реформа си ти!“. Поводът за анкетата е фактът, че немалка част от въпросите, свързани със земеделски земи, финансиране и административни санкции, стигат до съд. Ето защо секторът следва да даде своята обратна връзка по темата, смятат от фондацията.

Като цяло инициативата има за цел да въвлече посочените групи в съдебната реформа и да сондира нагласите им относно проблемите, които срещат в съдебната система. За целта е разработена анкета, която търси информация от производителите и жителите на малките населени места за това какви впечатления имат от работата на съда.

Считате ли, че има достатъчно информация за правата и възможностите ви в съда? Как може да се подобри обслужването там? Спазва ли се графикът на съда – на тези и още въпроси, можете да отговорите в анкетата. „Споделете мнение за съда във вашия район!“, призовават от фондация Смарт Агростарт.

Анкетата засяга още теми, свързани с електронния достъп до дела и се опитва да разбере дали целевите групи са запознати с тази възможност и разяснена ли е тя в достатъчна степен на гражданите?

Очакванията са събраните отзиви да допринесат за набелязването на слабости в системата и да дадат основание за предложения за промени. Но анкетата има и друга цел – да даде на заетите в земеделието и живущите в селските райони увереност, че обратната им връзка, като потребители на съда и неговите услуги, е важна и има реално въздействие върху съдебните дейности.

Проект „Съдебната реформа си ти!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете и попълните на следния линк – отнема не повече от 3 минути: https://smartagro.bg/survey/vzaimodejstvie-sas-sada/

Вижте повече за кампанията на https://smartagro.bg/project/sadebnata-reforma-si-ti/
Последвайте я и във Facebook: https://www.facebook.com/youarethereform

Leave a Comment