САРА очаква 7% по-висока доматена реколта, въпреки че според МЗХГ площите са с 19% по-малко

Изкупните цени на домати и краставици са с 3 и 5% по-ниски за първите 6 месеца на 2021 г.

доматиТекущите оценки на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) за производството на домати през тази година е за количества надвишаващи с 7% миналогодишните обеми достигащо до 125 хил.т.

Производството на пипер се очаква да е в рамките на 53 хил.т., което представлява с 3% над реколтата от 2020 г., когато производството е 51 хил.т. – едно от най-ниските нива за последните 10 години.

Прибраното количество краставици през 2020 г. бележи спад при производството на открито от 31 хил.т. през 2019 г. до 12 хил.т. През 2021 година САРА предвижда обеми от 43 хил.т за оранжерийното производство. Общото производство на краставици се очаква да е в обеми от 55-60 хил.т.

В същото време според оперативния анализ на МЗХГ, публикуван вчера, площите с домати на открито са с 18,7% по-малко в сравнение с 2020 г. Основният зеленчук е засаден върху 22 270 дка. Оранжерийните домати също заемат с 8,1% по-малко площи. 

Пиперът на открито е върху 26 700 дка, които са с 3,4% повече спрямо 2020 г. 

Краставиците е отглеждат върху 4 970 дка, което е с цели 36% по-малко спрямо миналата година. В оранжериите обаче са заложили с почти 20% повече краставици, се вижда от оперативния анализ на МЗХГ.

Изкупните цени на домати за първото тримесечие на 2021 г. са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година със 7%, краставиците са с 6% нагоре до 1,86 лв/кг, отчита САРА. През второто тримесечие се очаква цените да останат с 3-5% под тези за същия период на миналата година, което да е последвано от по-високи цени в края на годината.

Цените на дребно за домати и краставици са по-ниски за първите 6 месеца на годината са по-ниски със същия период на миналата година, с 3% при първите и 5% при краставиците, което се дължи на по-слабото търсене в европейски мащаб в резултат на Ковид-19.

По данни на Hortidaily българската страна е уведомила Европейската междуправителствена организация за растителна защита, че в България има констатиран случай на вируса по доматите, известен като ToBRFV, в оранжерия в община Мездра. Предприети са мерки по унищожаване на растенията, което да предотврати разпространението на заболяването.

Вирусът ToBRFV при доматите от 2019 година се възобнови като проблем в много от основните страни производителки на ЕС. Този вирус, който поразява доматите и пипера, е комбинация между вируса на тютюневата мозайка и доматената мозайка. мозайка върху листата, стесняване на листата, некроза на педикулата, чашките или дръжките и жълти петна по плодовете.

В изследване провеждано от Световна Банка за изготвяне на профил на рисковете в България, в областта на заразните болести по растенията се вижда, че доматите, заедно с пипера и картофите са сред най-уязвимите култури, което изисква внимание при тях, за да се предотвратят сериозни загуби..

Leave a Comment