Омбудсманът сезира Конституционния съд за несправедливо намаляване на пенсиите

стари хора, пенсионери в КрасновоОмбудсманът Диана Ковачева сезира Конституционния съд заради несправедливото намаляване на размера на пенсиите при хора, които са се пенсионирали до една година по-рано от изискваната възраст, но пък имат необходимите години трудов стаж. Тази дискриминация е залегнала в Кодекса за социално осигуряване, според който размерът на пенсията на тези хора е намален пожизнено, а не само до навършване на възрастта на пенсиониране.

Диана Ковачева смята, че тази разпоредба в Кодекса противоречи на няколко разпоредби от Конституцията и на нейния преамбюл.

Тя е получила жалби на граждани, търсещи съдействие срещу дискриминационния и несправедлив, по думите им, текст от Кодекса за социално осигуряване, който ги наказвал да получават до живот с 4,8 на сто по-малка пенсия, при положение че имат необходимия осигурителен стаж, но са се пенсионирали с година по-рано.

Според омбудсмана това противоречи на принципа на правовата държава и поставя гражданите, избрали да се пенсионират по-рано в по-неблагоприятно положение спрямо останалите.

Leave a Comment