Безработни заради Ковид-19 могат да кандидатстват за безлихвени кредити до края на август

париМинистерският съвет измени постановление № 257 от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от Ковид-19 и възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие” АД.

С него срокът за кандидатстване по Програмата се удължава до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките партньори по нея, което от двете настъпи по-рано.

Решението е продиктувано от това, че пет от търговските банки, които са сключили финансови споразумения с ББР все още финансират по Програмата. Съдейки по темпа им, ако не се удължи срокът за кандидатстване по нея, ще остане свободен, неоползотворен гаранционен лимит.

Едновременно с това е приета и промяна в т. 2 от Решение № 257 на правителството от 2020 г. за отразяване на настъпилата промяна в акционерното участие на държавата в капитала на Българската банка за развитие, а именно – че Банката е еднолично акционерно дружество.

 

Leave a Comment