Средният добив от пшеница е 602 кг/дка – с почти 60% над предишната реколта

жътва, стопанството на ДелгянскиМакар че прибирането на пшеницата се движи с по-бавни темпове в сравнение с миналата година, реколтата се очертава доста по-богата.

По данни на статистическия отдел на земеделското министерство средният добив към 8 юли 2021 г. е 602 кг/дка, докато преди година той бе едва 377 кг.

Въпреки че изобилните валежи също могат да нанесат щети, най-вече върху качеството на зърното, ако производителите имаха възможност да избират суха или влажна да е годината, изборът щеше да падне върху небесната вода.

Към посочената дата са ожънати едва 14,6% от всичките 12 037 420 декара с пшеница, които са с с около 250 хил. дка повече спрямо 2020 г.

1 305 630 дка заети с ечемик са ожънати към 8 юли почти на 70% със среден добив 544 кг/дка.

При общо 1 336 390 дка с рапица и реколтирани 238 170 дка, средният добив е 264 кг/дка и е с малко над 18% по-висок в сравнение с миналата година.

Цени

Към 7 юли цената на хлебната пшеница е 363 лв./тон след седмичен спад с 30 лева (-7,6%). Спрямо миналата година по същото време пшеницата е със 17,5% по-скъпа.

За фуражните сортове седмичният спад е по-голям – от  381 лв. на 340 лв./тон. На годишна база цената е с 16 процента по-висока.

За разлика от пшеницата, цената на ечемикът е направила ясен скок нагоре в рамките на седмица – от 280 лв. средната цена е достигнала 331 лева.

За рапицата не е посочена актуална пазарна цена.

 

Leave a Comment