Йоже Подгоршек, земеделски министър на Словения

Йоже Подгоршек

Leave a Comment