Проф. Радослав Андреев: Царевичният коренов червей Диабротика вече е в Пловдивско

От средата на юли до началото на август неприятелят е с най-висока плътност
Проф. Радослав Андреев

Проф. Радослав Андреев

Западният коренов царевичен червей (Диабротика) – Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) е установен у нас е през 1998 г. в погранични райони със Сърбия. Възрастните летят много активно и бързо се разпространяват, първоначално в Северна България, а днес в почти цялата страна.

„Миналата година установих нашествие на неприятеля в Ямболско. Тази година видях диабротика и в пловдивско поле с царевица“, съобщи проф. д-р Радослав Андреев, преподавател във факултета по Растителна защита в Аграрния университет.

Проф. Андреев ни предостави своя разработка за неприятеля с най-важното, което земеделците трябва да знаят.

Морфология, биология, повреди

Видът се изхранва основно по царевицата, но е намиран и по други растения – житни, бобови, зеле, слънчоглед.

Намножава се силно при монокултурно отглеждане и поливни условия. Опасни за земеделските производители са повредите от ларвите по корените на царевицата. Те се забелязват след втора-трета година.

Възрастно насекомо

Възрастно насекомо

Възрастното насекомо е с продълговато жълто тяло, черна глава и антени, пастеленожълт преднегръд. Елитрите (надкрилия) са бледожълти, жълто-зелени, до жълто-кафяви с големи тъмни петна, понякога обхващащи почти цялата повърхност. Точкувани са в редове. Антените са тънки, ясно сегментирани, по-дълги от тялото. Дължината на тялото е 4,2-6,8 mm. Мъжките са по-тъмни и с по-дълги антени. Женските имат телескопично яйцеполагало.

Яйцата са мръсно-бели до бледо-жълти, удължено-овални, дълги 0,5 mm.

Ларвата е белезникава, удължена, червеобразна. В трета (последна) възраст достига 10–18 mm. Главата и преднегръда са кафяви. На аналния сегмент има тъмно петно – щитче.

Ларва Снимки CABI

Ларва
Снимки CABI

Какавидата е бяла, мека, свободна.

Неприятелят развива едно поколение годишно и зимува като яйце в почвата. За да продължи развитието им през пролетта (реактивиране след прекараната ембрионална диапауза) е необходимо те да прекарат известно време при ниски температури.

Ларвите се излюпват в средата на май, когато температурата на почвата достигне 10С и се срещат до началото на август. Те обитават почвата и се хранят по корените на царевицата, като първоначално ги нагризват повърхностно, а впоследствие правят ходове в тях и ги прегризват. Това е основната (икономически значима) повреда от този неприятел. Нападнатите растения изостават в развитието си, образуват по-малки кочани, а при силно нападение – полягат. За нормалното придвижване и развитие на ларвите от голямо значение е повишената почвена влага.

Повреден от ларвите корен

Повреден от ларвите корен

Полягане на стъблата

Полягане на стъблата

След като завършат развитието си, лавите какавидират в почвата.

Възрастните се появяват от средата на юни и летят до края на септември, понякога и в началото на октомври. Най-висока е плътността им в средата на юли и началото на август. Първоначално се хранят с листата, като изгризват дълги ивици, без да засягат долният епидермис – повредата наподобява тази от житна пиявица. Във фаза цъфтеж се хранят с полена, свилата и дори с връхната част на кочаните. Когато свилата е унищожена преди опрашването, кочаните остават недоразвити, с малко зърна или напълно празни.

Възрастно насекомо, хранещо се по зеле

Възрастно насекомо, хранещо се по зеле

Повреда от възрастно по царевични листа

Повреда от възрастно по царевични листа

Изгризана свила и връхна част на кочана при силно нападение от възрастните

Изгризана свила и връхна част на кочана при силно нападение от възрастните

При липса на царевица възрастните може да се хранят и по други растения – листа и полен на люцерна, дини, краставици, фасул и някои плевели.

След копулацията женските снасят в почвата, около растенията и яйцата остават да зимуват. Средната плодовитост е 1000 яйца.

Мероприятия за контрол

Неприятелят се намножава силно само при монокултурно отглеждане и поливни условия. Спазването на сеитбообращения е най-доброто средство за намаляване на плътността и повредите.

При нужда химичната борба срещу ларвите се води както срещу телените червеи – с гранулирани препарати по време на сеитбата или при последвалите междуредови обработки (загърляне, окопаване). ПИВ е 3 бр. ларви 3-та възраст на растение при поливни условия и 1 бр./растение при неполивни.

Регистрирани препарати са Авант 150ЕК – 25 ml/dka; Белем 0,8МГ – 1,2 kg/dka (прилага се по време на сеитбата със специален микрогранулен апликатор към сеялката); Форс Ево (Диастар Макси) – 1,2-1,6 kg/dka; Ерколе ГР – 1200–1500 g/dka; Коломбо Про – 1,2 kg/dka (внася се при сеитба на дълбочина 4 см.); Микросед Гео – 1,2-1,5 kg/dka; Леброн 0,5Г – 1-2 kg/dka; Сойлгард 1,5ГР – 1,22 kg/dka; Трика Експерт – 1200–1500 g/dka – локализирано почвено приложение по протежение на реда по време на окопаване.

Ако царевицата е със система за капково напояване, чрез нея може да се приложи и инсектицид с контактно действие.

За листно третиране срещу възрастните са регистрирани Дека ЕК – 50 ml/dka; Децис 100ЕК – 12.5 ml/dka; Ламдекс екстра – 56-100 g/dka; Метеор 60-80 ml/dka, но може да се използват и други контактни, бързодействащи инсектициди.

 

Динамика на летежа

Динамика на летежа

Проблемът е, че по време на масовия летеж на възрастните царевицата може да е с височина 3-4 m и прилагането на инсектицидите трябва да се осъществи с авиационна или друга подходяща техника. Работният разтвор трябва да достигне свилата и на най-долните кочани.

Не без значение са и изключително високите температури през юли и август, които скъсяват действието на много от използваните препарати.

Мониторингът се осъществява визуално – преглеждат се 100 растения разположени шахматно (на 25 места по 4) в топлите часове на денонощието. Летежът може да се установи и с уловки – жълти и комбинирани с феромон. ПИВ за възрастните при поява на свилата е 3-5 бр./растение или 10-15 бр./уловка/ден (една комбинирана уловка на 50 дка).

уловка1 диабротика

Комбинирана уловка за мониторинг на възрастните с уловените индивиди Снимки: Csalomon

Комбинирана уловка за мониторинг на възрастните с уловените индивиди Снимки: Csalomon

Комбинирана леплива уловка за мониторинг на възрастните и уловени индивиди за едно денонощие в района на гр.Горна Оряховица

Комбинирана леплива уловка за мониторинг на възрастните и уловени индивиди за едно денонощие в района на гр.Горна Оряховица

1 юли 2021 г.

1 юли 2021 г.

Leave a Comment