Влошената прогноза за пшеницата в САШ, Русия и Украйна вдига котировките. У нас пък – спад

За седмица българските купувачи понижиха предложението си за хлебна пшеница от 370 на 320 лева

жътва, стопанството на ДелгянскиПрез изминалия двуседмичен период  (06-19.07.19) развитието на международните зърнени пазари се характеризираше с изключително динамични обрати и много голям ценови диапазон. Той бе обусловен от засилената спекулативна активност на борсите в Чикаго и Париж, провокирана от климатичния фактор, съобщава Софийска стокова борса.

До 12 юли цените на основните зърнени култури следваха низходящ ценови тренд, обусловен от очакваното увеличение на добивите от хлебно и фуражно зърно в глобален мащаб в основните страни-производителки. При пшеницата в началото на юли низходящият вектор се засили под пресата на очакванията за увеличено предлагане на зърно от черноморския регион и преди всичко от Русия и Украйна.  Междувременно прогнозните данни за производството на пшеница в Русия и Украйна, излъчени в началото на месеца изглеждаха много оптимистично.

На 12.07.2021 г. обаче Министерството на земеделието на САЩ  (USDA)  публикува редовния си месечен доклад  за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2021/22 г. Актуализираните прогнозни данни  в раздела за пшеницата се разминаха с оценките на търговците и независимите експерти и предизвикаха рязка промяна в посоката на ценовото развитие. В новата редакция на глобалния баланс, перспективата за добива от пшеница в света през 2021/22 ге влошена с 2,0 млн.т, в сравнение с юнските  разчети – от 794,4 млн.т до 792,4 млн.т. На пръв поглед корекцията не е значима, тъй като дори в редуциран вид този обем на световното производство означава увеличение с респектиращите 16,6 млн.т спрямо предходната 2020/21 маркетингова година. Изненадата обаче е във влошените прогнозни показатели на САЩ, втори по значимост доставчик на пшеница за световния пазар. Прогнозата за Щатите е влошена в сравнение с данните отпреди един месец с 4,2 млн.т, от 51,7 млн.т до 47,5 млн.т, а това е дори с 2,2 млн.т по-малко от ожънатото през 2020 година. Експертите отбелязват влошените параметри за новите реколти и в Русия и в Казахстан.

През настоящата седмица цените на зърнените контракти по световните борсови пазари продължиха да се покачват.

Пшеницата в САЩ поскъпна с 9.00 долара до 272.00 щ.д./тон, тази във Франция се покачи с 5.00 евро до 215.00 евро/тон, а цените и в Украйна и в Русия, се повишиха със 17.00 и 12.00 долара до съответните 245.00  и 242.00 щ.д./тон.

При  царевицата в САЩ, цената се възстанови с 3.00 долара до 282.00 щ.д./тон, а в Украйна спадна с 2.00 долара до 275.00 щ.д./тон.

Цената на ечемика във Франция се повиши с 8.00 евро до 208.00 евро/тон, а в Украйна се понижи с 1.00 долар до 217.00 щ.д./тон.

Цената на рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ се понижи с 19.00 евро до 529.00 евро/тон.

Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам се увеличи с 80.00 долара до 1350.00 щ.д./тон, а рафинираната захар върви нагоре с плюс 10.10 долара до 447.00 щ.д./тон на борсата в Лондон.

В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД търговците не бяха много активни.

Тази седмица се появиха котировки за хлебна пшеница съответно купува на 320.00 лв./тон и продава на 350.00 лв./тон. През миналата седмица цената на купувачите бе 370 лева/тон или с 50 лева по-висока.

Тази седмица за фуражната пшеница предлагането е на 330.00 лв./тон, купувачите котираха на 310.00 лв./тон, При фуражния ечемик анонсите за търсене са на 300.00 – 320.00 лв./тон, продавачите котираха цена от 330.00 – 340.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.

Leave a Comment