КНСБ иска максимален осигурителен доход от 3600 лв. от октомври 2021 г.

в нетаКНСБ предлага на правителството да включи в проекта за бюджетни промени увеличение на максималния осигурителен доход от 3000 на 3600 лева от 1-ви октомври тази година.

Заради възможните затваряния на предприятия при нова вълна на зарази с Ковид-19, синдикатът иска още мярката за подкрепа на заетостта „60 на 40″ да бъде трансформирана в „75 на 100″.

От КНСБ се мотивират, че страната ни винаги има възможност да поиска допълнителни средства по механизма SURE, откъдето до момента е получила едва 511 милиона евро.

С получените пари у нас са подпомогнали най-малък процент от заетите спрямо останалите страни членки на ЕС.

От КНСБ са категорични, че тук става въпрос за пропуснати ползи в значителен размер, тъй като заемите по този инструмент не се калкулират в салдото по държавния бюджет, което означава, че те няма да влошат предварително заложения дефицит и биха улеснили целия процес по предстоящата актуализация.

Румъния например е получила 4 млрд. евро или осем пъти повече от нашата страна по механизма SURE .

Leave a Comment