Най-новият сорт пшеница „Сашец“от група А на институти от ССА показа добив от 824 кг/дка

Екип от създателите на сорта посети полето в с. Безмер по време на вегетацията

Екип от създателите на сорта посети полето в с. Безмер по време на вегетацията

Най-новият сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ показа среден добив от 824 кг/дка в 30 дка поле на производителя „Дара“ЕООД в с. Безмер, област Ямбол, съобщиха от Селскостопанска академия.

„Сашец“ е съвместна разработка на екип учени от Института по растителни и генетични ресурси (ИРГР) – Садово и Института по полски култури (ИПК) в Чирпан, с водещи селекционери доц. д-р Златина Ур и проф. д-р Виолета Божанова.

За първа година след признаването му в група А от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) неговите качества привлякоха вниманието и интереса на производителите.

Сортът бе отличен като иновация с приз на изложбата „Агра 2020″ в Пловдив.

По време на вегетацията част от колектива, създал сорта, посети земеделския производител и проведе обследване на посевите. Потвърдено бе, че „Сашец“ е средно устойчив на икономически важни болести, като по време на вегетацията не са провеждани третирания с препарати за растителна защита.

Сортът „Сашец“ е средно ранен, изкласява 2-3 дни след „Садово 1“ и около седмица преди чуждите сортове. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43-47g. Хектолитровата му маса е близка до тази на „Садово“ – 72-78 kg/hl.

Сортът е постижение и за високо качество (група А). При него на практика е постигнат баланс на високо качество и добра добивност.

Средно, за четиригодишния период на сортоизпитване в КСО (Конкурсен сортов опит), от него е получен добив зърно от 707 kg/ha. Това е и икономичен сорт – най – високи добиви се получават при ниво на торене N 6 или N 12 kg/da а.в. Въпреки наблюдаваната отрицателна корелация между качество и добив при сортовете от група А, сортът „Сашец“ показва добро съчетание на високи качество и добив в стопанисваните от  производителя „ДАРА АГРО“ ЕООД земи в района на с. Безмер.

 

 

 

Leave a Comment