Крайният срок на схемата за застраховане на земеделски култури изтича утре

Подкрепата за производителите на овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. За зърнени и маслодайни култури е до 35%

пипер на сушаКрайният срок за застраховане на земеделски култури при ползване на държавна помощ изтича утре, 30 юли 2021 г., напомнят от ДФ „Земеделие“.

Земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на фонда по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът бе отворен на 1 март.

Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 31 август.

Договорите се сключват до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата се изплащат до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс по помощта е 5 млн. лева.

Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в обхвата на схемата. От настоящата година за подпомагане по помощта могат да кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи: овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години; зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха; зеленчукови култури над 0.3 ха; етерично-маслени култури над 0.5 ха; тютюн над 0.1 ха; зърнени култури над 3 ха; маслодайни култури над 3 ха.

Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.

Leave a Comment