Агрометеорология: Всички растения ще страдат от суша и жега

 Прогноза за периода 30 юли-5 август

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

суша, жегаПрез следващия седемдневен период агрометеорологините условия отново ще се определят от сухо и горещо време, а в по-голямата част от полските райони – и при задълбочаващ се дефицит на почвена влага.

Прогнозираните екстремно високи максимални температури до 38-40°С ще нарушават нормалния ход на вегетационните процеси, ще имат негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчукови култури от късното полско производство.

В началото на август дефицитът на почвена влага ще налага повишаване на поливните норми при вторите култури и при по-късните хибриди царевица, при които ще се осъществява формиране и наливане на зърното. През периода при средноранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза млечна  зрелост, а при ранните – преход от млечна към восъчна зрелост. В средата на първото десетдневие на август слънчогледът на отделни места в южните райони ще встъпи във фаза узряване.

През следващия период на места в Дунавската равнина, в част от централните и южните райони на страната (Плевен, Ловеч, В.Търново, Свищов, Русе, Силистра, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Сливен), където през последните две десетдневия не са регистрирани валежи, задълбочилото се засушаване ще постави под въпрос оцеляването на част от късните пролетните култури отглеждани при неполивни условия. В тези райони отсъствието на влага и в по-дълбоките почвени слоеве ще се отрази неблагоприятно на късните сортове овошки и лози, които са в процес на наедряване на плодовете.

В началото на август остава висок риска от възникване на пожари и условията ще бъдат неподходящи за приключване жътвата на пшеницата и за провеждане на механизирани почвообработки.

Leave a Comment