Увеличават парите по мярка 4.2 от 2018 г., проекти с 69 до 66 точки ще бъдат финансирани

цех на "Фунгоробика"С 20 788 198 лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), отворена за прием през 2018 г. Това е вече е факт след подписаната вчера, 29 юли, заповед от зам.-министър Георги Събев.

Проектът на заповедта бе публикуван в началото на юли т.г.

Това е второто увеличение на първоначално определения бюджет от 166 243 000 лв. от приема преди 3 години. Първото увеличение бе през септември 2019 г. със 75 млн. лв.

Чрез допълнителните средства ще осигури възможност за разглеждане на проекти предложения, получили на предварителна оценка между 66 и 69 точки.

Заповедта е публикуван на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.

 

Leave a Comment