Продукцията от български зеленчуци продължава да намалява, цените също

краставици в оранжерияСпад на площите, заетите с краставици на открито, с 35% и на полските домати с 18% цитира в месечния си анализ САРА. Родното зеленчукопроизводство не може да издържи на ценовата конкуренция, а маркетирането на продукцията е затруднено или скъпо.

Производството на домати през тази година се очаква да достигне 120 хил.т, като тук 54 хил т.е оранжерийна продукция.

Производството на пипер се прогнозира да е в рамките на 53 хил.т., което представлява с 3% над реколтата от 2020 г., когато производството е 51 хил.т. – едно от най-ниските нива за последните 10 години.

През 2021 година САРА предвижда обеми от 43 хил. тона за оранжерийно производство и 9 хил. тона за продукцията отглеждана на открито. Общото производство на краставици се очаква да е на нива от 52 хил. тона.

Изкупните цени на домати за първото тримесечие на 2021 г. са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година със 7%, а краставиците са с 6% нагоре. През второто тримесечие се очаква цените да останат с 3-5% под тези за същия период на миналата година. Цените на едро през второто тримесечие на 2021 г. са с около 2-3% по-високи при доматите на годишна база, докато при краставиците се отчита понижение от 8%.

Цените на дребно за домати и краставици са по-ниски за първите 6 месеца на годината сравнено със същия период на миналата година, което се дължи на по-слабото търсене и ценовата конкуренция от по-евтини дестинации.

Цените в ЕС и Турция

Цените на едро на доматите в ЕС през май отчитат рязко понижение с – 31% и от около 1,06 евро/кг месец по-рано достигат 0,72 евро/кг. Изкупните цени по данни на ЕК също вървят надолу на месечна база и средно за ЕС са 0,69 евро/кг, като остават с 13% по-ниски отколкото през май, 2020 г.

Цените на едро за юли-август в ЕС се прогнозира да нараснат заради лошото време и наводненията в много части на Европа, които засегнаха производството. Те се очаква да бъдат около 0,80-0,85 евро/кг, като ръстът им ще зависи от вносното предлагане, най-вече от Мароко и Турция, които са сериозен фактор на европейския пазар.

Цените на сладкия пипер, макар да се понижават през последните седмици, остават близки до сезонните си нива. Червеният пипер в Испания се предлага на едро между 0,9-1,00 евро/кг.

Цените на едро на сладкия пипер в Турция остават на нива 0,55-0,60 US$/кг, докато изкупните цени в края на юли са между 0,26-0,28 US$/кг, като разликата между изкупните цени и тези на дребно е между 3-4 пъти.

Цените на едро на краставици от края на юли леко се покачват в ЕС заради опасения в снабдяването, като в Испания те са 0,59 евро/кг., което е почти без промяна на месечна база, докато цените на едро в Турция продължават да падат с 13% на нива до 0,26 US$/кг от 0,30 US$/кг месец по-рано по данни на www.tridge.com.

 

Leave a Comment