Мярка 6.1 от 2018 г. за младите фермери също не изисква КЕП за второ плащане

дете млад фермерМладите фермери до 40-годишна възраст, кандидатствали и одобрени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР при приема през 2018 г., могат да заявят второ плащане без да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП).

Това е записано в проекта на заповед на зам.-министъра на земеделието Георги Събев. Общественото обсъждане на проекта е до 16 август т.г.

Вместо с електронен подпис, бенефициентите ще подават искането за плащане по образец чрез ИСУН 2020.

Предложението за по-облекчения режим е на ДФ „Земеделие“.

 

Leave a Comment