Изменени са срокове в Наредба №6 за авансови плащания за преструктуриране и конверсия на лозя

лозето на Вила ЮстинаСроковете за авансови плащания на бенефициети, одобрени по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната лозаро-винарска програма, са изменени с промени в Наредба №6  за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. в днешния 67-ми брой на „Държавен вестник“ от 13 август 2021 г.

Крайният срок за заявяване на авансово плащане през финансовата 2021 г. при изпълнение на дейностите през 2022 г. се удължава от 31 юли на 1 октомври. (чл. 15 ал.3)

Крайният срок за за кандидати, подали заявление за предоставяне на финансова помощ с авансово плащане през финансовата 2022 г. и краен срок за изпълнение на дейностите през финансовите 2022 г. и 2023 г. е до 15 декември 2021 г.

Друга промяна в наредбата не обвързва земеделския министър да актуализира заповедта за пределни цени на разходите по операции, свързани с мярката, на период от две години.  по ал. 10 се актуализира на период от две години и се предоставя по служебен път на Държавен фонд „Земеделие“ в срок 3 дни от издаването или актуализирането и.

Leave a Comment