Агрометеорология: Ранното десертно грозде и слънчогледът узряват в условия на суша и горещини

Прогноза за периода 13-20 август 2021

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

Сорт "Велика"

Сорт „Велика“

През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от горещо и сухо време. Само на изолирани места – Ловеч, Разград, Бургас, Кърджали и Хасково, паднаха валежи без особено стопанско значение, до 5 – 10 l/m2.

И през по-голямата част от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят горещо време без съществени валежи, при които ще се осъществяват вегетационните процеси при земеделските култури. При слънчогледа ще се наблюдава фаза узряване и техническа зрелост. При царевицата в зависимост от ранозрелостта на хибридите ще протичат фазите млечна, восъчна и пълна зрелост. При лозята ще се наблюдава прошарване на зърната, а при по-ранните десертни сортове и узряване.

През периода в много райони ниското съдържание на влага в обработваемия почвен слой ще възпрепятства качественото провеждане на предсеитбените почвообработки на полетата предвидени за засяване със зимна рапица. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапица е от края на август до средата на септември.

През периода при лозата щети нанасят гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец. Инсектицидно третиране се извършва при достигане на икомомическия праг на вредност – 6-8 гъсеници на 100 грозда за десертните сортове и 10-12 гъсеници за винените сортове.

Растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури са насочени срещу появата и развититето на брашнеста мана и акари. Карантинният срок на препаратите за растителна защита трябва да бъде съобразен с периода на узряване и прибиране на реколтата. Препоръчително е третирането да се извършва при температура на въздуха не по-висока от 25º С.

Leave a Comment