За три дейности по пчеларската програма ще има прием от 1 август до 31 декември 2022 г.

Проект на промени в Наредба 10 за прилагане на НПП 2020-2022 г. позволява на пчелари – физически и юридически лица, да кандидатстват за безплатно изследване на хранителните запаси на пчелните семейства за остатъчни пестициди

пчелин, рамкиТри дейности по Националната пчеларска програма (НПП) 2020-2022 г., която приключва да края на юли 2022 г., ще имат по още един прием в периода 1 август – 31 декември 2022 г.

Дейностите са:

  • „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”;
  • „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“;
  • „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ – по мярка Г

Това предвижда проект за промени в Наредба № 10 от 2019 г. за прилагане на НПП.

Причина за промените е европейски регламент №2220 от края на 2020 г., който удължава срока на действие на националните пчеларски програми на държавите членки.

В проекта има новости, добавени към наредбата.

Една от тях е, че като допустими кандидати за изследване на проби от хранителните запаси на семействата за остатъчни пестициди са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства. Досега това се допускаше само за регистрирани сдружения и за групи и организации. Това изменение ще се отнася както за пчеларската 2022 г., така и за удължения период от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.

В преходни и заключителни разпоредби е създаден нов параграф, който регламентира, че дейностите: „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”; „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ и „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ по мярка Г в удължения период следва да са извършени от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Срокът за подаване на заявления за плащане за удължените дейности е до 15 януари 2023 година. Плащанията за удължените дейности се извършват в периода от 16 октомври 2022 година до 15 октомври 2023 година. В случай, че за дейностите в удължения период няма определен бюджет, за същите не се извършва прием на заявления за подпомагане.

В предложения проект на Наредба са предвидени изменения и допълнения в приложения 1 и 2 от Наредба № 10 от 2019 г. по искане на представители на пчеларския сектор, като са включени допълнително допустими за подпомагане активи и оборудване и са определени техните референтни цени. В тази връзка се предвижда допустими за подпомагане по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ да бъдат и касетъчни центрофуги, вертикални сита и дозиращи машини за пакетиране на пчелен мед.

Leave a Comment