С Постановление МЗХГ получава 500 хил. лв. за самолетната борба с градушки

Палките със сребърен йодид са закачени за крилото на самолета

Палките със сребърен йодид са закачени за крилото на самолета

С Постановление №279 на правителството са одобрени допълнителни 500 хил. лв. за продължаване на дейностите по борба с градушките, извършвани чрез приложения за пръв път от тази година самолетен способ.

Постановлението от 13 август е обнародвано на 17 август в „Държавен вестник“ и влиза в сила от днес.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.
Със сумата от половин милион лева се увеличат разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“ по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.

 

Leave a Comment