Два сценария за тавани на директните плащания готви служебното ръководство на МЗХГ

Администрацията тепърва ще представя анализ за структурата на стопанствата, на база на които да се определи кой сценарии да се приеме

Служебното ръководство на аграрното министерство подготвя два сценария за прилагане на таваните и намаляване на директните плащания на фермерите, стана ясно по време на изслушването на министъра на земеделието проф. Христо Бозуков пред ресорната парламентарна комисия. За да се вземе решение кой от двата сценария ще се приеме, обаче е нужно от администрацията тепърва да изготвят анализ за това кои стопанства са микро, малки, средни, големи и много големи, тъй като подобна информация в изготвените от експертите слот анализи не се съдържа.

В съответствие с постигнатото споразумение на европейско ниво, всяка отделна страна членка има право да прилага два инструмента – на тавани на плащанията и на намаляване на размера на директните плащания, които да се прилагат заедно или поотделно. Проектите на регламенти дават право на страните членки да намалят със 100% сумите над 100 хил. евро както и да намалят размера на базовите директни плащания за всяка календарна година, които надхвърлят 85 хил. евро“, уточни министър Бозуков. Освен това страната ни има право да определи допълнителни траншове с фиксирани проценти за намаление.IMG_20210820_145151

Министър Христо Бозуков представи пред депутатите актуална информация за хода на работата по националния стратегически план

„Разработили сме два сценария за тавани и намаления на директните плащания. Първият предвижда намаляване със 100% на сумата на плащанията, надвишаващи 100 хил. евро а вторият е за намаляване на основното базово плащане, отпускано на фермерите за всяка календарна година с 25% за траншове между 60 и 75 хил. евро, със 50% за траншове между 75 хил. и 85 хил. евро и с 80% за траншове над 90 хил. евро“, каза Бозуков.

Агроведомството е подготвило анализ от който става ясно че при траншове под 100 хил. евро броят на кандидатите би бил 59 521 . Заместник министър Явор Гечев уточни, че сценариите са подготвени на базата на информациите излезли преди да приключат триалозите между ЕК, парламента в Страсбург и Съвета на министрите, и е обхващал само възможностите по отношение на плоските тавани и преразпределителните тавани. „Не, няма анализи дали да има или не тавани на директните плащания, и направените слот анализи не съдържат подобна информация. След направените от нас допълнителни анализи и след като излязоха окончателните актове за структурата на стратегическите планове, ние установихме, че не можем да изчислим колко пари биха останали при налагане на тавани на директните плащания. Ето защо ние поръчахме допълнителни анализи, които да допълнят липсващата ни информация“, каза пред депутатите Явор Гечев.

От проведените до момента 13 заседания на тематичната работна група за изготвяне на стратегическия план на заинтересованите страни е представена стратегията с интервенциите, касаещи директните плащания, и секторните интервенции. .„Към настоящият момент на база изготвените три слот анализа са индентифицирани 63 потребности по деветте специфични цели, като в отговор на това е разработена интервенционална стратегия, която включва общо 67 интервенции‘ уточни служебният министър. Очаква се депутатите да се запознаят по-подробно с със стратегическия план през следващата седмица.

Бозуков припомни хронологията последните два месеца: На 28 юни земеделските министри са приели общата рамка на бъдещите регламенти по Общата селскостопанска политика, като предстои работата по тях на междуинституционално равнище. Месец по-късно на 23 юли специалният комитет по селското стопанство е приел с квалифицирано мнозинство консолидираните текстове на регламентите, като предстои те да бъдат финализирани от Съвета на министрите и ЕП, което се очаква през октомври или ноември. До 1 януари 2022 година е срокът, в който отделните страни членки трябва да представят своите стратегически планове за одобрение пред ЕК , като в аграрното ведомство работят активно за подготовка на българския стратегически план.

 

 

Leave a Comment