УХТ е съорганизатор на конференция за оползотворяване на странични продукти след преработка на растения

Как може да се замени частично бялото брашно в хлебни изделия с пресовки от роза

дестилерията на Скакалечкови„Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“. Това е темата на Научно-приложна конференция с международно участие, организирана съвместно от Университет по Хранителни Технологии  (УХТ) -Пловдив и Българска Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика-Пловдив. Тя ще с проведе на 9-ти и 10-ти септември в града на тепетата.

Акцентите в представянията на участниците ще бъдат в областта на анализите на натурални продукти – етерични масла, вина, водорасли и др., оползотворяването на отпадъци от индустриалното получаване на сокове, вино, ядливи масла и др.

Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на медицинските, ароматичните и ядливите растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика.

Специално внимание е отделено на използването на отпадъчни суровини от етерично-маслената индустрия и на емблематичната за България розово-маслена индустрия.

Фокусът на учените пада и върху приложението на отпадъчните суровини от розово-маслената индустрия като добавки за храна на домашни животни (бройлери, прасета и др.), както и за получаване на тестени хранителни продукти чрез замяна на част от бялото брашно с розови пресовки.

Застъпен е и проблемът с екстракция на биологично-активни вещества от растителни суровини чрез използване на иновативни зелени методи, прилагащи екстракция с втечнени газове или прегрята вода.

Конференцията беше планирана за края на март 2020 г., но с ограниченията в световен мащаб поради COVID-кризата беше отложена два пъти. Сега ще се проведе, а участие са заявили 64 учени. Предвидени са 4 пленарни лекции, 20 кратки презентации и 20 постерни участия. Работният език на форума е английски.

Leave a Comment